Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181214405   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 19:36
 Số hiệu KHLCNT 20181214288
 Tên KHLCNT Hệ thống cấp nước sạch xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z070000 - Ủy ban nhân dân xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Điện thoại liên hệ 0943540963 - 0913956806
 Chủ đầu tư UBND xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ: xẫ Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại: 0943.504.963
 Tên gói thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình ( Bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình và hạng mục chung )
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Hệ thống cấp nước sạch xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã Quảng Hùng và các nguồn huy động hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 06 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 19:36 Đến ngày  18/12/2018 - 10:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 18/12/2018 - 10:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 18/12/2018 - 10:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.332.627.000 VND (Ba tỷ ba trăm ba mươi hai triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 18/12/2018 - 10:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 48.000.000 VND (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BAN VE TKE TDNUOC SACH.compressed.pdf

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT