Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Thông báo đã bị hủy
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181216666   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 17:49
 Số hiệu KHLCNT 20181118700
 Tên KHLCNT Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z064611 - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông
 Điện thoại liên hệ 02616260627 - 0985008119
 Chủ đầu tư Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đăk Nông Địa chỉ: Số 29, đường Cao Thắng, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông ĐT: 02613.6260627
 Tên gói thầu Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông
 Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển haotj động sự nghiệp
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 17:49 Đến ngày  15/12/2018 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 15/12/2018 - 09:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/12/2018 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 735.900.000 VND (Bảy trăm ba mươi năm triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 15/12/2018 - 09:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Quyết định phê duyệt Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT