Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181216731   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 19:23
 Số hiệu KHLCNT 20181215851
 Tên KHLCNT Gói thầu xây lắp số 06– SCTX 2018-XL công trình: “Cải tạo, nâng cấp phần kiến trúc trạm biến áp: Vân Nam 2, Bơm Hồ Goòng”.
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z013457 - Công ty Điện lực Phúc Thọ
 Điện thoại liên hệ 0433643399 - 0914382461
 Tên gói thầu gói thầu xây lắp số 06– SCTX 2018-XL công trình: “Cải tạo, nâng cấp phần kiến trúc trạm biến áp: Vân Nam 2, Bơm Hồ Goòng”
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp phần kiến trúc trạm biến áp: Vân Nam 2, Bơm Hồ Goòng
 Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 19:23 Đến ngày  12/12/2018 - 19:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 12/12/2018 - 19:30
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 12/12/2018 - 19:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 398.278.000 VND (Ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 12/12/2018 - 19:30
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Yêu cầu báo giá
Chương II: biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Phạm vi cung cấp]
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Tệp tin khác :
2018/12/20181216731-00_BV.pdf
Chương III: Dự thảo hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT