Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181216770   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 19:57
 Số hiệu KHLCNT 20181038827
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoạt động 5 Thực hiện truyền thông về phòng, chống thiên tai
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z043804 - Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai
 Điện thoại liên hệ 02436291511 - 0936538583
 Chủ đầu tư Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai, Số 54 ngõ 102, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 02436291514, số fax 02437336647, email: kehoach.dmptc@gmail.com
 Tên gói thầu Xây dựng và phổ biến, tuyên truyền tạp chí truyền hình về hướng dẫn phòng chống thiên tai trong trường học trên kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Kế hoạch thực hiện năm 2018 Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, loại, khoản 280-283
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 13 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 19:57 Đến ngày  15/12/2018 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 15/12/2018 - 09:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/12/2018 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 248.480.000 VND (Hai trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 15/12/2018 - 09:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 3.000.000 VND (Ba triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
2018/12/20181216770-00_HSMT - Phim - 07.12.2018 - ban phat hanh .doc
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT