Nội dung TBMT


CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 16:30 Ngày 17/10/2019)
(Click)Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 16:25 ngày 22/10/2019 đến 16:45 ngày...
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20191022326   -   00 Thời điểm đăng tải  10/10/2019 10:31
 Số hiệu KHLCNT 20190203706
 Tên KHLCNT KHLCNT dự án Cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên (nay là phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên)
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z012457 - Ban quản lý dự án Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
 Điện thoại liên hệ 02113862517 - 0973630533
 Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ: Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Điện trung thế và máy biến áp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên
 Chi tiết nguồn vốn NSNN tỉnh đầu tư cho lĩnh vực Nông nghiệp PTNT giai đoạn 2016 - 2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 18 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/10/2019 - 10:31 Đến ngày  22/10/2019 - 16:45
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 22/10/2019 - 16:45
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 22/10/2019 - 16:45
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.032.070.000 VND (Ba tỷ ba mươi hai triệu bảy mươi nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 21/10/2019 - 08:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 45.000.000 VND (Bốn mươi năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve dang tai.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Thông báo liên quan [ 01
 Làm rõ E-HSMT