Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20191148483   -   00 Thời điểm đăng tải  18/11/2019 12:04
 Số hiệu KHLCNT 20191127771
 Tên KHLCNT Lựa chọn nhà thầu dự án: Các hạng mục phụ trợ trường trọng điểm chất lượng cao trường Mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z045788 - UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
 Điện thoại liên hệ 0211837424 - 0947198288
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Các hạng mục phụ trợ trường trọng điểm chất lượng cao trường Mầm non xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ngân sách xã và các nguồn vốn Chủ đầu tư huy động hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 18/11/2019 - 12:04 Đến ngày  25/11/2019 - 14:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 25/11/2019 - 14:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 25/11/2019 - 14:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.611.488.000 VND (Hai tỷ sáu trăm mười một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 25/11/2019 - 14:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 27.000.000 VND (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
BAN VE YEN LAC VINH PHUC.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT