Tra cứu kết quả sơ tuyển thầu dự án


Hiện trạng thông báo
Số TBMST 20190747779-00
Ngày đăng 18/07/2019 Ngày nhập kết quả 16/09/2019
Tên bên mời thầu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
Tên dự án Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 1)
Ngày mở sơ tuyển 22/08/2019

STT Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển Địa chỉ nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động
1 Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam và Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID Tầng 26, tòa tháp A (tòa nhà TNR), số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Việt Nam