Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm

  Tổng số 58 [ Trang 1 / 6]
Chọn STT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Đăng tải thông tin Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao? 23987
2 Đấu thầu điện tử Lỗi không dự thầu được do không tìm thấy đường dẫn file (Đối với gói thầu tại mục Vốn khác trừ gói thầu vốn tài trợ ADB/WB) 22722
3 Đấu thầu điện tử Khi mở thầu không tìm thấy khóa để mở thầu, hoặc bị mất khóa. 14580
4 Đấu thầu điện tử Lỗi mở thầu: There is not a certificate saved.. 7866
5 Đấu thầu điện tử Lỗi mở thầu: hệ thống báo đã có lỗi xẩy ra. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống 6760
6 Đấu thầu điện tử Lỗi dự thầu: khi ấn nút dự thầu, cửa sổ dự thầu bật lên nhưng không có nội dung 16613
7 Đăng tải thông tin Lỗi bước 4: Lỗi Số mật khẩu quản lý người dùng đã nhập không khớp nhau 9468
8 Đấu thầu điện tử Đăng tải thông báo mời thầu, Hệ thống báo lưu khóa mở thầu thành công tuy nhiên không thấy khóa trong thư mục? 7769
9 Đấu thầu điện tử Lỗi mở thầu: Đã xác nhận không phải Bên mời thầu đủ năng lực.... 5879
10 Đăng tải thông tin Đăng tải KHLCNT 19490
[1][2][3][4][5][6] Trang cuối