Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2923 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190944526 - 00 GT03: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm chi phí thỏa thuận đấu nối) + chi phí chung Cục Tác chiến điện tử/BTTM 18/09/2019 18:43 24/09/2019 10:00 05/10/2019 10:00
2 20190920085 - 00 Xây lắp và thiết bị Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông 18/09/2019 18:36 18/09/2019 18:36 28/09/2019 18:45
3 20190944481 - 00 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung, dự phòng) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh 18/09/2019 18:32 18/09/2019 18:32 26/09/2019 09:05
4 20190944062 - 00 Cải tạo nhà kho thành phòng lưu trữ và nhà xe, kho Văn phòng Chi cục và sửa tầng 4,5,6, kho lạnh của Trung tâm phân tích chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội 18/09/2019 18:11 18/09/2019 18:11 28/09/2019 18:30
5 20190944518 - 00 Tư vấn lập Đề án phân loại và đề nghị công nhận các xã Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước, Hoà Phong và Hoà Liên huyện Hoà Vang đat tiêu chuẩn đô thị loại Đề án phân loại và đề nghị công nhận các xã Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước, Hoà Phong và Hoà Liên huyện Hoà Vang đat tiêu chuẩn đô thị loại V Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hoà Vang 18/09/2019 18:10 24/09/2019 08:00 14/10/2019 08:00
6 20190942070 - 00 Gói thầu xây lắp bao gồm hạng mục chung ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CƯ PRÔNG, HUYỆN EA KAR 18/09/2019 18:08 18/09/2019 18:08 30/09/2019 09:00
7 20190944517 - 00 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 18/09/2019 18:08 24/09/2019 08:00 14/10/2019 08:00
8 20190944514 - 00 Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị công trình Trường mầm non Liên Mạc 18/09/2019 18:05 24/09/2019 08:00 01/10/2019 08:00
9 20190944503 - 00 Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng công trình Trường mầm non Liên Mạc 18/09/2019 18:02 24/09/2019 08:00 01/10/2019 10:00
10 20190944039 - 00 Xây lắp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc 18/09/2019 17:58 18/09/2019 17:58 01/10/2019 08:30
11 20190944498 - 00 Cung cấp kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 18/09/2019 17:57 30/09/2019 14:00 25/10/2019 15:00
12 20190944487 - 00 Cung cấp ống nhựa các loại TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 18/09/2019 17:54 27/09/2019 08:00 21/10/2019 15:00
13 20190944478 - 00 Cung cấp ống nhựa F110x7 phục vụ kiên cố mạng lưới năm 2019 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 18/09/2019 17:50 24/09/2019 08:00 04/10/2019 10:00
14 20190944474 - 00 Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng công trình Trường Mầm non Tiến Thắng 18/09/2019 17:49 24/09/2019 08:00 01/10/2019 14:00
15 20190944473 - 00 Cung cấp treo néo KV100, KV200, KV500 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 18/09/2019 17:47 25/09/2019 08:00 15/10/2019 15:00
16 20190944339 - 00 Gói thầu số 04-GS.XDCB 2019: Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Sóc Sơn 18/09/2019 17:46 18/09/2019 17:46 09/10/2019 09:00
17 20190944455 - 00 Giám sát thi công gói thầu số 1 Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 18/09/2019 17:37 24/09/2019 07:30 15/10/2019 09:00
18 20190944027 - 00 Cung cấp dịch vụ đánh giá giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO IEC 27001:2013 cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty TNHH Một thành viên 18/09/2019 17:35 18/09/2019 17:35 01/10/2019 09:00
19 20190944394 - 00 Bảo hiểm công trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 18/09/2019 17:25 18/09/2019 17:25 26/09/2019 08:30
20 20190924678 - 00 Gói thầu số 09-19-MSHH: Mua sắm Vật tư thiết bị 4 - công trình Đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty Điện lực Cầu Giấy 18/09/2019 17:20 18/09/2019 17:20 09/10/2019 10:00
Có 2923 kết quả được tìm thấy