Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1966 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190140906 - 02 Quản lý, BDTX các đoạn tuyến Km0+380 – Km1+433; Km13+134 – Km25+437 và Km3+534 - Km6+204, Km12+312 - Km14+512, Km18+270 - Km23+770, QL37B ( Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/12/2020 ) Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ 22/01/2019 13:59 28/01/2019 07:00 12/02/2019 08:00
2 20190141461 - 00 Mua VTTB phục vụ công tác QLVH năm 2019 đợt 1 Công ty Điện lực Ba Vì 22/01/2019 13:57 22/01/2019 13:57 01/02/2019 14:30
3 20190141596 - 00 Dịch vụ tư vấn 7 - Giám sát thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIẾN PHÁT 22/01/2019 13:57 25/01/2019 14:00 25/02/2019 15:00
4 20190141388 - 00 Thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm 22/01/2019 13:55 22/01/2019 13:55 29/01/2019 14:00
5 20190141579 - 00 Dịch vụ tư vấn 5 - Giám sát thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIẾN PHÁT 22/01/2019 13:53 25/01/2019 14:00 25/02/2019 14:30
6 20190141569 - 00 Gói thầu TV-01: Lập thiết kế BVTC-TDT CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ THÀNH 22/01/2019 13:52 28/01/2019 09:00 25/02/2019 09:00
7 20190140533 - 00 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định 22/01/2019 13:49 25/01/2019 16:00 20/02/2019 08:00
8 20190141556 - 00 TV-04: Tư vấn thiết kế BVTC-DT Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định 22/01/2019 13:48 28/01/2019 08:00 22/02/2019 09:30
9 20190141548 - 00 Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương vàtp Tuyên Quang Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang 22/01/2019 13:46 28/01/2019 10:00 25/02/2019 10:00
10 20190141376 - 00 Cung cấp Bơm, quạt, hộp giảm tốc; Vành chèn và pittong Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:46 29/01/2019 08:00 25/02/2019 09:00
11 20190141383 - 00 Cung cấp thép, bulong, ecu các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:46 28/01/2019 08:00 21/02/2019 09:00
12 20190141389 - 00 Cung cấp băng tải cao su Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:46 29/01/2019 08:00 20/02/2019 09:00
13 20190141502 - 00 Cung cấp Van điện từ và công tắc, cảm biến các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:45 28/01/2019 08:00 22/02/2019 14:00
14 20190141516 - 00 Đại tu hệ thống khi nén Quảng Ninh 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:45 28/01/2019 08:00 22/02/2019 09:00
15 20190141520 - 00 Đại tu hệ thống tổng đài Motorola Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:45 28/01/2019 08:00 19/02/2019 09:00
16 20190141542 - 00 Đại tu hệ thống xử lý nước lò TM số 3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/01/2019 13:44 28/01/2019 08:00 18/02/2019 09:00
17 20190140329 - 01 Gói thầu số 8-TTQV: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Ninh 22/01/2019 13:43 22/01/2019 07:55 11/02/2019 08:30
18 20190141479 - 00 Gói thầu số 6-465: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Ninh 22/01/2019 13:31 22/01/2019 13:31 12/02/2019 07:30
19 20190113739 - 01 Gói thầu xây lắp Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum 22/01/2019 13:23 14/01/2019 08:00 28/01/2019 08:00
20 20190141346 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Bắc Giang 22/01/2019 13:22 28/01/2019 08:00 22/02/2019 08:00
Có 1966 kết quả được tìm thấy