Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2582 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200145097 - 00 Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính khu vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn 19/01/2020 23:19 30/01/2020 14:00 19/02/2020 14:00
2 20200145096 - 00 Gói thầu B1: Thi công xây dựng công trình (gồm chi phí xây dựng sau thuế và chi phí lán trại + khác) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHƯƠNG ĐÔNG 19/01/2020 22:29 31/01/2020 08:00 07/02/2020 08:00
3 20200145093 - 00 Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam đoạn qua thị xã Hoàng Mai 19/01/2020 21:51 30/01/2020 09:00 09/02/2020 09:00
4 20200145048 - 00 Gói số 05: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà B1, B2, B3, B4, B5, D2, D3-D4, D5-D6 khu B Trung tâm Quản lý Ký túc xá 19/01/2020 21:31 30/01/2020 08:00 17/02/2020 15:30
5 20200145047 - 00 Gói số 04: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà A1-A2, A3-A5, A4, C1-C2, C3-C4, C5-C6 khu B Trung tâm Quản lý Ký túc xá 19/01/2020 21:29 30/01/2020 08:00 17/02/2020 14:30
6 20200145045 - 00 Gói số 03: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà E1, F1-F2, G1 khu B Trung tâm Quản lý Ký túc xá 19/01/2020 21:29 30/01/2020 08:00 17/02/2020 13:30
7 20200145044 - 00 Gói số 02: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà G3, G4, H1-H2 khu A Trung tâm Quản lý Ký túc xá 19/01/2020 21:28 30/01/2020 08:00 17/02/2020 09:30
8 20200145043 - 00 Gói số 01: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A17, A18, A19, A20 Trung tâm Quản lý Ký túc xá 19/01/2020 21:28 30/01/2020 08:00 17/02/2020 08:30
9 20200145082 - 00 Gói thầu số 1 Xây lắp công trình Ủy ban nhân dân xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 19/01/2020 21:25 31/01/2020 08:00 21/02/2020 09:00
10 20200145078 - 00 Gói thầu số 01 Gói thầu xây lắp Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 19/01/2020 21:10 31/01/2020 08:00 20/02/2020 09:00
11 20200145074 - 00 Gói thầu số 01 Gói thầu xây lắp Ủy ban nhân dân xã Lệ Viễn 19/01/2020 20:55 31/01/2020 08:00 18/02/2020 09:00
12 20200145070 - 00 Gói thầu số 01 Gói thầu xây lắp Ủy ban nhân dân xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 19/01/2020 20:37 31/01/2020 08:00 17/02/2020 09:00
13 20200145029 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hòa Bình 19/01/2020 19:50 03/02/2020 08:00 24/02/2020 08:00
14 20200145041 - 00 Thi công xây dựng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ninh Kiều 19/01/2020 18:06 31/01/2020 16:00 07/02/2020 16:00
15 20200145027 - 00 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam đoạn qua thị xã Hoàng Mai 19/01/2020 18:04 30/01/2020 09:00 19/02/2020 09:00
16 20200145042 - 00 Gói thầu số 02-Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 19/01/2020 18:04 31/01/2020 14:30 07/02/2020 14:30
17 20200145031 - 00 Gói thầu số 04-Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 19/01/2020 17:52 31/01/2020 13:30 10/02/2020 13:30
18 20200145028 - 00 Gói thấu số 2 - Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 19/01/2020 17:24 31/01/2020 07:00 07/02/2020 09:30
19 20200145003 - 00 Thi công xây dựng công trình Mở rộng nhà bộ môn kết hợp các phòng chức năng trường THCS xã Mễ Sở Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CTV 19/01/2020 16:57 31/01/2020 08:00 12/02/2020 10:40
20 20200127048 - 01 Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; khơi rãnh thoát nước; phát quang cắt cỏ hành lang các tuyến đường nội thị; vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đăk Mil năm 2020 - 2021 Đội quản lý đô thị huyện Đắk Mil 19/01/2020 16:38 11/01/2020 21:39 30/01/2020 10:00
Có 2582 kết quả được tìm thấy