Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2684 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190346293 - 00 Xây lắp Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 19/03/2019 12:43 25/03/2019 08:00 04/04/2019 08:00
2 20190329093 - 01 Cung cấp thiết bị điện phục vụ công trình đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty Điện lực Sơn Tây 19/03/2019 12:42 18/03/2019 06:15 28/03/2019 10:00
3 20190345686 - 00 Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung và giá trị xây lắp sau thuế) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN SƠN 19/03/2019 12:41 22/03/2019 14:30 01/04/2019 14:30
4 20190346092 - 00 Thi công cắt thấp, hạ đốn cây xanh dọc theo hành lang lưới điện và Thu gom rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2019 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp 19/03/2019 12:40 19/03/2019 12:40 01/04/2019 09:30
5 20190346275 - 00 Xây lắp Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 19/03/2019 12:25 25/03/2019 08:00 04/04/2019 08:00
6 20190340981 - 00 Gói 12: Thi công xây dựng (từ trụ 58 tới TBA Tân Biên) Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 19/03/2019 12:17 19/03/2019 12:17 29/03/2019 14:00
7 20190326808 - 00 Gói thầu số 14 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng Trạm Y tế xã Ngọc Biên Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Trọng 19/03/2019 12:16 19/03/2019 12:16 26/03/2019 14:00
8 20190307161 - 00 Gói 10: Thi công xây dựng (từ TBA tân Hưng tới trụ 30) Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 19/03/2019 12:11 19/03/2019 12:11 29/03/2019 14:00
9 20190346257 - 00 Mua sắm trang thiết bị họp trực tuyến huyện Bát Xát (máy tính, loa và các thiết bị khác) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 19/03/2019 12:09 22/03/2019 13:00 29/03/2019 14:00
10 20190343465 - 00 Hóa chất, vật tư và dụng cụ năm 2019 Viện Công nghệ sinh học 19/03/2019 12:07 19/03/2019 12:07 22/03/2019 14:00
11 20190346254 - 00 Xây lắp Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 19/03/2019 12:05 25/03/2019 08:00 04/04/2019 08:00
12 20190300014 - 01 Mua sắm công tơ điện tử các loại có module truyền tin RF tích hợp trên công tơ năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 19/03/2019 12:02 18/03/2019 10:01 08/04/2019 09:00
13 20190336646 - 00 Gói số 02: Xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí hạng mục chung và dự phòng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Đà 19/03/2019 12:02 19/03/2019 12:02 29/03/2019 14:00
14 20190346234 - 00 Văn phòng phẩm; Vật tư điện, nước Bệnh Viện Bình Dân 19/03/2019 11:51 25/03/2019 09:00 05/04/2019 10:30
15 20190346237 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây lắp Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Trần Lê C.O 19/03/2019 11:51 22/03/2019 14:00 12/04/2019 15:00
16 20190346233 - 00 Khoan khảo sát địa chất và phân tích thí nghiệm địa chất công trình Viện Địa chất 19/03/2019 11:50 25/03/2019 09:00 15/04/2019 10:00
17 20190346230 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây lắp Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Trần Lê C.O 19/03/2019 11:46 22/03/2019 14:00 12/04/2019 14:30
18 20190346229 - 00 Gói thầu xây lắp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát 19/03/2019 11:46 23/03/2019 09:00 02/04/2019 10:00
19 20190346225 - 00 Xây lắp Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 19/03/2019 11:45 25/03/2019 08:00 04/04/2019 08:00
20 20190346221 - 00 Dụng cụ vệ sinh Bệnh Viện Bình Dân 19/03/2019 11:45 25/03/2019 09:00 05/04/2019 10:00
Có 2684 kết quả được tìm thấy