Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2738 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190548285 - 00 Ăn nghỉ và dịch vụ khác Ban quản lý Phố cổ Hà Nội 19/05/2019 23:11 23/05/2019 09:00 30/05/2019 10:00
2 20190548257 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm cả hạng mục chung) Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn 19/05/2019 23:10 19/05/2019 23:10 30/05/2019 10:00
3 20190548273 - 00 Ăn nghỉ và dịch vụ khác Quận ủy Hoàn Kiếm 19/05/2019 22:49 23/05/2019 09:00 30/05/2019 09:00
4 20190548253 - 00 Thi công san lấp mặt bằng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phước 19/05/2019 20:49 23/05/2019 08:00 03/06/2019 09:00
5 20190548252 - 00 Thi công xây dựng đường nội bộ, vĩa hè và hệ thống thoát nước Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phước 19/05/2019 20:49 23/05/2019 08:00 03/06/2019 08:00
6 20190548245 - 00 Gói thầu số 3: Mua sắm vật tư ô tô, sửa chữa TBQS-A40/CS2 Nhà máy A40 19/05/2019 20:10 23/05/2019 08:00 30/05/2019 08:00
7 20190548164 - 00 Gói 2: Thi công xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh 19/05/2019 17:27 19/05/2019 17:27 27/05/2019 08:30
8 20190544315 - 00 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi 19/05/2019 16:51 19/05/2019 16:51 29/05/2019 17:00
9 20190548163 - 00 Gói thầu 05/TS2: Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 19/05/2019 16:27 23/05/2019 08:00 12/06/2019 10:30
10 20190548161 - 00 Gói thầu 04/TS2: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 19/05/2019 16:26 23/05/2019 08:00 12/06/2019 09:15
11 20190548160 - 00 Gói thầu 01/TS2: Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 19/05/2019 16:26 23/05/2019 08:00 12/06/2019 08:00
12 20190548173 - 00 Xây dựng đường Nguyễn Du, đường Trần Quang Khải Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê 19/05/2019 16:11 24/05/2019 08:00 03/06/2019 11:00
13 20190548170 - 00 Gói thầu số 05: Thi công xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú 19/05/2019 16:10 23/05/2019 07:30 03/06/2019 09:00
14 20190548172 - 00 Xây dựng đường Trần Phú, đường Vào thôn Bầu Zút, đường Nguyễn Đức Cảnh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê 19/05/2019 16:08 24/05/2019 08:00 03/06/2019 10:00
15 20190548169 - 00 Xây dựng đường Cách Mạng, đường Quang Trung Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê 19/05/2019 16:05 24/05/2019 08:00 03/06/2019 09:00
16 20190548167 - 00 Xây dựng đường Phan Châu Trinh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê 19/05/2019 16:02 24/05/2019 08:00 03/06/2019 08:00
17 20190548166 - 00 Tư vấn giám sát thi công các công trình Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê 19/05/2019 15:59 23/05/2019 08:00 12/06/2019 08:00
18 20190548162 - 00 Thi công xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 19/05/2019 15:45 23/05/2019 08:00 02/06/2019 08:30
19 20190548155 - 00 May trang phục cho cán bộ thuyết minh, phục vụ, bảo vệ phục vụ đón tiếp khách tham quan và bảo vệ Khu di tích Kim Liên năm 2019 Khu di tích Kim Liên 19/05/2019 15:45 24/05/2019 08:00 31/05/2019 08:00
20 20190548144 - 00 Xây kè và hệ thống đường giao thông dọc hai bên suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông - Đoạn 05: Đoạn từ Võ Văn Tần đến ngã ba suối Đồng Tiền dài 874,4m. Ký hiệu XL05 Ban quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 19/05/2019 15:26 19/05/2019 15:26 10/06/2019 14:10
Có 2738 kết quả được tìm thấy