Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2988 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191044086 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Nga Liên 17/10/2019 22:43 17/10/2019 22:43 28/10/2019 21:00
2 20191048098 - 00 Sửa chữa và thay thế vật tư máy biến áp Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 17/10/2019 22:38 23/10/2019 08:00 02/11/2019 08:00
3 20191048410 - 00 Gói số 2: Toàn bộ phần xây dựng (Bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiều Anh 17/10/2019 22:27 23/10/2019 08:00 02/11/2019 08:00
4 20191048274 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 17/10/2019 22:21 17/10/2019 22:21 28/10/2019 09:00
5 20191048300 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 17/10/2019 22:18 17/10/2019 22:18 28/10/2019 09:00
6 20191048329 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 17/10/2019 22:15 17/10/2019 22:15 28/10/2019 09:00
7 20191046040 - 00 Gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THCS Phúc Xá Trường THCS Phúc Xá 17/10/2019 22:00 17/10/2019 22:00 24/10/2019 22:00
8 20191048351 - 00 Gói thầu số 06: tư vấn giám sát thi công gói thầu số 03, 04, 05 và thiết bị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì 17/10/2019 21:41 17/10/2019 21:41 06/11/2019 21:45
9 20191046889 - 00 Thiết bị phân tích nghiên cứu Công ty cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam 17/10/2019 21:17 23/10/2019 07:30 31/10/2019 15:30
10 20191046812 - 00 Hệ thống điện, điện tử Công ty cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam 17/10/2019 21:17 23/10/2019 07:30 31/10/2019 14:30
11 20191046698 - 00 Vật tư cơ khí Công ty cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam 17/10/2019 21:17 23/10/2019 07:30 31/10/2019 11:00
12 20191046641 - 00 Thép chế tạo Công ty cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam 17/10/2019 21:16 23/10/2019 07:30 31/10/2019 10:00
13 20191048314 - 00 Mua sắm và lắp đặt thiết bị điện nhà điều hành sản xuất CÔNG TY 790 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 17/10/2019 21:15 25/10/2019 08:30 01/11/2019 09:00
14 20191048306 - 00 Mua sắm và lắp đặt doanh cụ nhà điều hành sản xuất CÔNG TY 790 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 17/10/2019 21:14 24/10/2019 08:30 31/10/2019 09:00
15 20191048224 - 00 Thuê dịch vụ bảo vệ Chi nhánh Thủ Thiêm năm 2019-2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Thủ Thiêm 17/10/2019 19:35 23/10/2019 08:00 30/10/2019 08:00
16 20191048234 - 00 Gói thầu số 01: Gói thầu toàn bộ xây lắp và chi phí hạng mục chung công trình Sửa chữa, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Nhân Hòa Ủy ban nhân dân xã Nhân Hòa 17/10/2019 19:32 23/10/2019 08:00 04/11/2019 08:30
17 20191048212 - 00 Thi công xây lắp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Phong Tín 17/10/2019 18:46 23/10/2019 08:00 30/10/2019 09:00
18 20191048120 - 00 Thi công xây lắp công trình Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên 17/10/2019 18:34 17/10/2019 18:34 28/10/2019 08:00
19 20191048190 - 00 Gói thầu số 17:Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế(Lô1:TBhồisứccấpcứu;Lô2:TBphẫuthuật;Lô3:TBchuẩnđoánhìnhảnh;Lô4:TBxétnghiệm;Lô5:TBVLTL-PHCN,TBtaimũihọng,TBnhakhoa,TBkhoamắt,DC,TBHC,TB chống nhiễm khuẩn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI 17/10/2019 18:18 23/10/2019 09:00 15/11/2019 09:00
20 20191048180 - 00 Mua máy tuốt mi ni liên hoàn lúa thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn vốn chương trình 135 xã Lao Chải năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Lao Chải 17/10/2019 18:12 17/10/2019 18:12 23/10/2019 09:00
Có 2988 kết quả được tìm thấy