Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2680 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190756995 - 00 Cung cấp và lắp đặt tủ cắt lọc sét Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh 24/07/2019 11:59 24/07/2019 11:59 05/08/2019 10:00
2 20190763730 - 00 Xây lắp + Thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 24/07/2019 11:57 29/07/2019 14:00 09/08/2019 08:00
3 20190763709 - 01 Lắp đặt Camera an ninh giai đoạn 1 UBND thị trấn Tân Khai 24/07/2019 11:53 30/07/2019 07:00 06/08/2019 16:00
4 20190763486 - 00 Xây lắp Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 24/07/2019 11:49 24/07/2019 11:49 05/08/2019 15:00
5 20190763711 - 00 Gói thầu số 6: Vật tư, vật liệu kim loại Trung tâm 80/Cục tác chiến điện tử/Bộ Tổng tham mưu 24/07/2019 11:48 30/07/2019 10:00 06/08/2019 10:00
6 20190763648 - 00 SXKD2019-HH05: Cung cấp thiết bị tin học văn phòng CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 24/07/2019 11:47 24/07/2019 11:47 29/07/2019 16:00
7 20190763704 - 00 Gói thầu số 5: Bán thành phẩm sản xuất, lắp ráp cột anten C64/9,2 Trung tâm 80/Cục tác chiến điện tử/Bộ Tổng tham mưu 24/07/2019 11:45 30/07/2019 09:30 06/08/2019 09:30
8 20190763694 - 00 Gói thầu số 01 : xây lắp công trình Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hạ Lang 24/07/2019 11:40 30/07/2019 08:00 06/08/2019 08:00
9 20190763691 - 00 Gói thầu số 4: Bán thành phẩm sản xuất, lắp ráp cột anten C97/9 Trung tâm 80/Cục tác chiến điện tử/Bộ Tổng tham mưu 24/07/2019 11:39 30/07/2019 09:00 06/08/2019 09:00
10 20190763682 - 00 Gói thầu 6: Gia hạn bản quyền các thiết bị và phần mềm của trung tâm tích hợp dữ liệu VĂN PHÒNG TỈNH ỦY VĨNH LONG 24/07/2019 11:37 30/07/2019 07:30 07/08/2019 15:30
11 20190762955 - 00 Gói thầu số 5.1: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc 24/07/2019 11:35 24/07/2019 11:35 13/08/2019 14:00
12 20190763671 - 00 Gói thầu số 3: Bán thành phẩm sản xuất, lắp ráp anten AL 30-500 Trung tâm 80/Cục tác chiến điện tử/Bộ Tổng tham mưu 24/07/2019 11:34 30/07/2019 08:30 06/08/2019 08:30
13 20190763644 - 00 Mua sắm thiết bị văn phòng cho BHXH tỉnh Hải Dương Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương 24/07/2019 11:31 29/07/2019 13:30 05/08/2019 13:30
14 20190763649 - 00 Xây lắp + Thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 24/07/2019 11:30 29/07/2019 14:00 08/08/2019 14:00
15 20190763655 - 00 Ống cao su cấp vật liệu rời đơn hàng số XNDV-027/19-VT. Xí Nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật Tư Thiết Bị- Liên doand Việt Nga Vietsovpetro 24/07/2019 11:29 30/07/2019 08:00 12/08/2019 09:00
16 20190763647 - 00 Gói thầu số 2: Vật tư, linh kiện, nguyên liệu điện tử lẻ Trung tâm 80/Cục tác chiến điện tử/Bộ Tổng tham mưu 24/07/2019 11:28 30/07/2019 08:05 06/08/2019 08:05
17 20190762891 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội 24/07/2019 11:28 24/07/2019 11:28 05/08/2019 08:45
18 20190762244 - 00 Sửa chữa, cải tạo các phòng khám đa khoa trực thuộc Trung tâm Y tế TP Hạ Long Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long 24/07/2019 11:27 29/07/2019 14:00 05/08/2019 14:00
19 20190763637 - 00 Phim X-Quang và vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 24/07/2019 11:25 29/07/2019 14:00 05/08/2019 14:00
20 20190762828 - 00 Gói thầu số 139/2019 - Tư vấn giám sát CT HTLĐTA KV DK-KV Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 24/07/2019 11:25 30/07/2019 08:00 19/08/2019 14:00
Có 2680 kết quả được tìm thấy