Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 347 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191171700 - 00 Thi công xây dựng công trình Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lương Sơn 27/11/2019 15:35 27/11/2019 15:35 04/12/2019 20:30
2 20191074429 - 00 Mua cá, muối Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng 14/11/2019 10:24 14/11/2019 10:24 04/12/2019 18:00
3 20191187849 - 00 Gói thầu số 01 - Cung cấp, vận chuyển dụng cụ an toàn và bảo hộ lao động các loại Công ty Điện lực Sơn La 29/11/2019 17:59 29/11/2019 17:59 04/12/2019 18:00
4 20191187350 - 00 Gói thầu số 03 - Cung cấp, vận chuyển máy móc các loại Công ty Điện lực Sơn La 29/11/2019 17:13 29/11/2019 17:13 04/12/2019 17:15
5 20191141482 - 02 Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 19/11/2019 08:48 14/11/2019 16:45 04/12/2019 17:00
6 20191172140 - 00 Gói thầu số 3: May áo thực tập xưởng cho sinh viên khối kỹ thuật D14 và C18 Trường Đại học Điện lực 27/11/2019 11:42 27/11/2019 11:42 04/12/2019 17:00
7 20191165610 - 00 Gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa Công ty Điện lực Quảng Trị 22/11/2019 16:31 27/11/2019 16:40 04/12/2019 16:40
8 20191118365 - 00 Bao bì, chia chọn, đóng gói, vận chuyển Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông 27/11/2019 16:18 27/11/2019 16:18 04/12/2019 16:30
9 20191167965 - 01 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FCT VIỆT NAM 24/11/2019 19:02 24/11/2019 16:21 04/12/2019 16:30
10 20191128988 - 00 Tư vấn giám sát thi công Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 11/11/2019 15:31 14/11/2019 16:15 04/12/2019 16:15
11 20191141346 - 00 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 14/11/2019 16:08 14/11/2019 16:08 04/12/2019 16:15
12 20191129259 - 00 Gói số 01: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị toán bộ các hạng mục của dự án (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Xây dựng Phát Phương 11/11/2019 16:02 14/11/2019 16:05 04/12/2019 16:05
13 20191038297 - 00 Gói thầu 19TBT-G28: Cung cấp tủ máy cắt hợp bộ trung thế Tổng công ty Điện lực miền Trung 14/11/2019 13:40 14/11/2019 13:40 04/12/2019 16:00
14 20191120738 - 00 Giám sát thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng 11/11/2019 09:23 14/11/2019 16:00 04/12/2019 16:00
15 20191122161 - 01 Sửa chữa công trình Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La 28/11/2019 10:54 08/11/2019 15:50 04/12/2019 16:00
16 20191123460 - 00 Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 08/11/2019 15:45 13/11/2019 16:00 04/12/2019 16:00
17 20191128494 - 00 Giám sát thi công xây dựng công trình Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Đoạn từ Km1+164,60 đến Km3+250,00m) và trạm biến áp + đường dây trung thế Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 11/11/2019 14:41 14/11/2019 16:00 04/12/2019 16:00
18 20191128521 - 00 Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 11/11/2019 14:43 14/11/2019 15:00 04/12/2019 16:00
19 20191128810 - 00 Xây lắp 3: Tuyến đường N10; D1(Km0+374,0÷km0+497,86); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 11/11/2019 15:13 14/11/2019 16:00 04/12/2019 16:00
20 20191129179 - 00 Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 01 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Xây dựng Phát Phương 11/11/2019 15:53 14/11/2019 16:00 04/12/2019 16:00
Có 347 kết quả được tìm thấy