Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 494 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181156006 - 00 Phố đêm Thanh Khê Tây Phòng Tài chính Kế hoạch quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 22/11/2018 17:47 27/11/2018 17:50 07/12/2018 17:50
2 20181167388 - 00 Gói thầu số 04: Lấy mẫu và phân tích mẫu Văn phòng Tổng cục Môi trường - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/11/2018 17:46 30/11/2018 17:37 07/12/2018 17:37
3 20181167348 - 00 Gói thầu số 23: mua sắm hàng hóa phục vụ sửa chữa TTBKT cho phân xưởng CB-TTT Quý IV năm 2018 công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc 27/11/2018 17:31 30/11/2018 17:30 07/12/2018 17:35
4 20181175768 - 00 In, xuất bản tài liệu tuyên truyền ở cơ sở Cục Thông tin cơ sở 30/11/2018 17:10 30/11/2018 17:10 07/12/2018 17:30
5 20181152409 - 00 Gói thầu 04VT.SCL2019: Cung cấp vật tư phụ kiện sửa chữa DCL tại các trạm biến áp CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 27/11/2018 17:08 27/11/2018 17:08 07/12/2018 17:17
6 20181167296 - 00 Sản xuất, thiết kế, chế bản, đọc soát ấn phẩm tuyên truyền Cục An toàn thông tin 27/11/2018 17:14 27/11/2018 17:14 07/12/2018 17:15
7 20181167314 - 00 Gói thầu số 26: Bổ sung kế hoạch mua vật tư phục vụ khoan thăm dò Quý IV năm 2018 (lần 2) công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc 27/11/2018 17:22 30/11/2018 17:05 07/12/2018 17:06
8 20181174596 - 00 Xây lắp lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng 30/11/2018 16:53 30/11/2018 16:53 07/12/2018 17:00
9 20181176079 - 00 Nâng cấp mở rộng tài nguyên cho Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 30/11/2018 16:58 30/11/2018 16:58 07/12/2018 17:00
10 20181207666 - 00 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đồ dùng trong cơ quan CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH 04/12/2018 16:51 04/12/2018 16:51 07/12/2018 17:00
11 20181207667 - 00 Mua sắm nội thất cho các phòng Phó Giám đốc, phòng họp và hội trường của Điện lực Phú Quý Công ty Điện lực Bình Thuận 04/12/2018 16:51 04/12/2018 16:51 07/12/2018 16:55
12 20181207599 - 00 Mua sắm nột thất cho các phòng làm việc của Điện lực Phú Quý Công ty Điện lực Bình Thuận 04/12/2018 16:45 04/12/2018 16:45 07/12/2018 16:50
13 20181207650 - 00 Mua sắm màn hình cho hội trường Điện lực Phú Quý Công ty Điện lực Bình Thuận 04/12/2018 16:48 04/12/2018 16:48 07/12/2018 16:50
14 20181155658 - 01 Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý công việc đặt thù tại các đơn vị tham mưu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 22/11/2018 16:41 27/11/2018 16:45 07/12/2018 16:45
15 20181166811 - 00 Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên 27/11/2018 16:33 27/11/2018 16:33 07/12/2018 16:40
16 20181131285 - 00 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân 13/11/2018 15:07 16/11/2018 16:00 07/12/2018 16:30
17 20181176161 - 00 Mua máy phát điện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng cấp tỉnh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai 30/11/2018 16:22 30/11/2018 16:22 07/12/2018 16:30
18 20181207500 - 00 mua quà tặng cán bộ nhân dịp tết Nguyên Đán 2019 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮKNÔNG 04/12/2018 16:23 04/12/2018 16:23 07/12/2018 16:30
19 20181166584 - 00 Cung cấp thiết bị Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc 27/11/2018 16:06 27/11/2018 16:06 07/12/2018 16:15
20 20181207231 - 00 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho Điện lực Hàm Tân năm 2018 Công ty Điện lực Bình Thuận 04/12/2018 16:07 04/12/2018 16:07 07/12/2018 16:10
Có 494 kết quả được tìm thấy