Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 57 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181071179 - 00 Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 31/10/2018 16:05 31/10/2018 16:05 10/11/2018 16:20
2 20181047962 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công ty Điện lực Thanh Hoá 21/10/2018 15:06 21/10/2018 15:06 10/11/2018 16:00
3 20181047978 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 21/10/2018 15:17 21/10/2018 15:17 10/11/2018 16:00
4 20181051342 - 00 Mua sắm, lắp đặt tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai 23/10/2018 08:19 31/10/2018 07:30 10/11/2018 16:00
5 20181072181 - 00 Gói thầu số 01: Xây lắp UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 31/10/2018 10:03 31/10/2018 10:03 10/11/2018 16:00
6 20181072194 - 01 Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 01/11/2018 16:44 31/10/2018 15:56 10/11/2018 16:00
7 20181069909 - 01 Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 31/10/2018 16:16 31/10/2018 15:03 10/11/2018 15:30
8 20181063838 - 00 Gói thầu 11.18: Mua biển báo, phụ kiện Công ty Điện lực Sóc Sơn 31/10/2018 11:21 31/10/2018 11:21 10/11/2018 15:00
9 20181071414 - 01 Gói thầu ST:05-XD:02 - Thi công xây dựng các cầu trên địa bàn huyện Trần Đề và TX. Vĩnh Châu Ban quản lý dự án 6 06/11/2018 08:45 30/10/2018 20:05 10/11/2018 15:00
10 20181072664 - 01 Gói thầu sô 01: Toàn bộ phần xây lắp UBND xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 06/11/2018 15:40 31/10/2018 14:14 10/11/2018 15:00
11 20181072883 - 00 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư chính Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng 31/10/2018 14:34 31/10/2018 14:34 10/11/2018 15:00
12 20181060835 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà 26/10/2018 09:39 31/10/2018 14:00 10/11/2018 14:30
13 20181060102 - 00 Gói thầu số 01 - Xây lắp tường bao Ban quản lý dự án Sư đoàn 325/Quân đoàn 2 25/10/2018 21:00 31/10/2018 08:00 10/11/2018 14:00
14 20181060854 - 00 Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả 26/10/2018 09:44 31/10/2018 10:00 10/11/2018 14:00
15 20181066435 - 00 mua dàn âm thanh hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng nai 29/10/2018 17:41 29/10/2018 17:41 10/11/2018 14:00
16 20181063414 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục chung) ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HÒA 27/10/2018 09:08 27/10/2018 09:08 10/11/2018 11:00
17 20181071860 - 00 Gói 08- Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Hưng Yên 31/10/2018 09:03 31/10/2018 09:03 10/11/2018 11:00
18 20181058531 - 00 Gói thầu số 06: Xây lắp công trình + Chi phí hạng mục chung Ủy ban nhân dân xã Tân Ước 25/10/2018 13:27 31/10/2018 08:30 10/11/2018 10:30
19 20181059328 - 00 Cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu phục vụ Sửa chữa hệ thống thông gió và điều hòa không khí Công ty Phát triển thủy điện Sê San 25/10/2018 15:53 31/10/2018 09:00 10/11/2018 10:00
20 20181066582 - 00 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2018 huyện Tân Phú (giai đoạn 2) Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kết Cấu Vàng 29/10/2018 13:30 02/11/2018 15:00 10/11/2018 10:00
Có 57 kết quả được tìm thấy