Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 47 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191088495 - 00 Gói thầu số 5: Thi công xây dựng + HMC và lắp đặt thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa 31/10/2019 21:13 31/10/2019 21:13 10/11/2019 22:00
2 20191088530 - 00 Gói số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung) UBND xã Bình Sơn 31/10/2019 21:33 31/10/2019 21:33 10/11/2019 21:35
3 20191071355 - 00 Gói thầu 01: Thi công xây lắp công trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn 31/10/2019 16:28 31/10/2019 16:28 10/11/2019 16:40
4 20191062689 - 00 Mua sắm tài sản thay thế năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 25/10/2019 09:24 25/10/2019 09:24 10/11/2019 16:00
5 20191068446 - 00 Thi công xây dựng Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây dựng Băc Chu Lai 25/10/2019 09:53 31/10/2019 08:00 10/11/2019 16:00
6 20191087406 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT 31/10/2019 15:28 31/10/2019 15:28 10/11/2019 16:00
7 20191077546 - 00 Thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái 29/10/2019 08:56 29/10/2019 08:56 10/11/2019 15:00
8 20191078200 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Thanh Hoá 29/10/2019 11:06 29/10/2019 11:06 10/11/2019 15:00
9 20191032070 - 00 Gói số 03: Chi phí mua sắm trang thiết bị Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao Thạch Thất 30/10/2019 13:04 30/10/2019 13:04 10/11/2019 14:30
10 20191086374 - 00 Bảo hiểm công trình Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 31/10/2019 11:25 31/10/2019 11:25 10/11/2019 14:30
11 20191041816 - 00 Thuê chuyên gia tư vấn Cục Bảo trợ xã hội 16/10/2019 11:12 21/10/2019 13:00 10/11/2019 14:00
12 20191055132 - 00 Gói thầu số 03-TVTK SCL BS 2019 lập TKBVTC-TDT Công trình Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA Thượng Cốc, Thu Vi, Kim Lũ, Thượng Cốc 3, Cụm 3 Thượng Cốc Công ty Điện lực Phúc Thọ 21/10/2019 13:48 21/10/2019 13:48 10/11/2019 14:00
13 20191061825 - 00 Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa đường ĐT.725 đoạn Km50 - Km53, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà Ban Quản lý bảo trì đường bộ 31/10/2019 13:39 31/10/2019 13:39 10/11/2019 14:00
14 20191070308 - 00 Dịch vụ bảo vệ cho Nhà máy xi măng Đồng Lâm, các mỏ nguyên liệu phụ gia năm 2020 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ ĐỒNG LÂM 25/10/2019 15:10 31/10/2019 08:00 10/11/2019 14:00
15 20191077055 - 00 Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông Ban quản lý bảo trì đường bộ nghệ an 31/10/2019 11:08 31/10/2019 11:08 10/11/2019 14:00
16 20191083463 - 00 ĐTXD.BS3.2019-XL: Thi công xây lắp công trình Công ty Điện lực Hậu Giang 31/10/2019 13:53 31/10/2019 13:53 10/11/2019 14:00
17 20190966213 - 00 Thi công xây dựng công trình Đường bê tông kênh TN5 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 719 27/09/2019 09:30 02/10/2019 10:00 10/11/2019 13:15
18 20191051419 - 00 Gói thầu xây dựng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn 31/10/2019 11:20 31/10/2019 11:20 10/11/2019 13:00
19 20191053178 - 00 Xây dựng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn 31/10/2019 11:18 31/10/2019 11:18 10/11/2019 13:00
20 20191085224 - 00 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Đường dây điện và trạm biến áp các xã Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. (Ký hiệu XL5) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 30/10/2019 20:32 30/10/2019 20:32 10/11/2019 10:40
Có 47 kết quả được tìm thấy