Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 75 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190147784 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng và (chi phí lán trại + chi phí chung) UBND xã Trung Châu 25/01/2019 22:55 25/01/2019 22:55 11/02/2019 17:00
2 20190143562 - 00 Gói thầu:Thuê dịch vụ vệ sinh khu vực ủy ban nhân dân quận năm 2019 Văn Phòng HĐND và UBND Quận 12 23/01/2019 10:11 28/01/2019 11:00 11/02/2019 16:30
3 20190142989 - 01 Xây lắp + hạng mục chung Ủy ban nhân dân xã Tiên Lữ 23/01/2019 09:25 29/01/2019 14:00 11/02/2019 16:00
4 20190151791 - 03 Gói thầu số 07 - Quan trắc môi trường NMTĐ A Vương, TSĐHCK tại Thạnh Mỹ, Nhà nghỉ ca và AVSC năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 29/01/2019 16:03 28/01/2019 10:41 11/02/2019 16:00
5 20190141573 - 01 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc online Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Hạ Long 22/01/2019 15:34 25/01/2019 15:30 11/02/2019 15:00
6 20190143782 - 00 Dịch vụ phi tư vấn Chăm sóc cây cảnh, vệ sinh khuôn viên, trụ sở Công an tỉnh Bình Dương Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh 23/01/2019 11:15 28/01/2019 14:30 11/02/2019 15:00
7 20190144448 - 00 Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Đường Đal Nối Tiếp NT2 đến ấp Kim Hòa Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long 23/01/2019 15:09 28/01/2019 15:10 11/02/2019 15:00
8 20190133042 - 00 Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh 17/01/2019 14:32 17/01/2019 14:32 11/02/2019 14:40
9 20190137096 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp Ủy ban nhân dân phường Vũ Ninh 19/01/2019 11:27 24/01/2019 09:00 11/02/2019 14:30
10 20190114796 - 00 Lập Đề án xác lập khu rừng bảo vệ cảnh quan tại di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn Ban quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn 09/01/2019 04:51 15/01/2019 14:15 11/02/2019 14:15
11 20181240429 - 00 Cung cấp dịch vụ tháo tách, kéo và kết nối lại phao Calm tại Mỏ Đại Hùng, Lô 05-1a, ngoài khơi Việt Nam CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC 19/12/2018 10:37 24/12/2018 14:00 11/02/2019 14:00
12 20190114810 - 00 Thi công khối công trình chính, nhà xe 02 bánh (khách), nhà xe 02 bánh (nhân viên) và nhà xe 04 bánh, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, hồ nước, cây xanh thảm cỏ Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau 21/01/2019 10:55 21/01/2019 10:55 11/02/2019 14:00
13 20190132829 - 00 Gói thầu số 07 - Xây lắp hệ thống xử lý nước thải TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU 17/01/2019 11:28 22/01/2019 14:00 11/02/2019 14:00
14 20190140944 - 00 Gói thầu số 10: Sửa chữa lớn năm 2019 - Phần vận chuyển (Sửa chữa đường dây trung thế 1 pha tuyến Kinh 7, Trí Lực, Cây Mướp, Xóm Giữa, Kinh Số 1, Cả Đĩa, huyện Thới Bình) Công ty Điện lực Cà Mau 22/01/2019 14:23 22/01/2019 14:23 11/02/2019 14:00
15 20190141495 - 00 Gói thầu số 09: Sửa chữa lớn năm 2019 - Phần vận chuyển (Hạng mục 1:Sửa chữa đường dây trung hạ thế tuyến Cái Tàu-U Minh; Hạng mục 2:Sữa chữa đường dây trung hạ thế điện khí hoá xã Khánh Lâm, huyện U Công ty Điện lực Cà Mau 22/01/2019 14:21 22/01/2019 14:21 11/02/2019 14:00
16 20190142307 - 00 Gói thầu số 03: Gói thầu thực hiện 02 tuyến trong năm 2019 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 22/01/2019 15:55 28/01/2019 14:00 11/02/2019 14:00
17 20190143945 - 00 Gói thầu số 06: thi công xây dựng công trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu 23/01/2019 11:50 29/01/2019 07:00 11/02/2019 14:00
18 20190117944 - 00 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Tôn Dung Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 10/01/2019 09:31 15/01/2019 13:30 11/02/2019 13:30
19 20190124019 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình 14/01/2019 08:15 17/01/2019 13:30 11/02/2019 13:30
20 20190128458 - 00 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM 15/01/2019 14:56 15/01/2019 14:56 11/02/2019 10:00
Có 75 kết quả được tìm thấy