Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 515 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191003707 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT 01/10/2019 22:11 01/10/2019 22:11 11/10/2019 23:00
2 20191002690 - 00 Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: dịch vụ thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến Cục Tin học hóa 01/10/2019 17:32 01/10/2019 17:32 11/10/2019 18:00
3 20191001467 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh 01/10/2019 17:27 01/10/2019 17:27 11/10/2019 17:30
4 20191010395 - 00 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN GIANG 04/10/2019 17:05 04/10/2019 17:05 11/10/2019 17:30
5 20190971586 - 01 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (bao gồm cả phần điện) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm 05/10/2019 14:37 01/10/2019 17:03 11/10/2019 17:15
6 20190974436 - 00 Đào tạo theo chương trình trực tuyến Cục An toàn thông tin 30/09/2019 17:18 30/09/2019 17:18 11/10/2019 17:15
7 20191012982 - 00 Xây lắp (Bao gồm cả hạng mục chung) Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 04/10/2019 16:56 04/10/2019 16:56 11/10/2019 16:55
8 20190941523 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 01/10/2019 16:35 01/10/2019 16:35 11/10/2019 16:45
9 20190941677 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 01/10/2019 16:37 01/10/2019 16:37 11/10/2019 16:45
10 20190930900 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 01/10/2019 16:02 01/10/2019 16:02 11/10/2019 16:30
11 20190943382 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 01/10/2019 16:09 01/10/2019 16:09 11/10/2019 16:30
12 20190944087 - 00 Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 01/10/2019 16:16 01/10/2019 16:16 11/10/2019 16:30
13 20190954980 - 00 Thi công xây dựng công trình Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang 30/09/2019 14:48 30/09/2019 14:48 11/10/2019 16:30
14 20191001177 - 00 Trang bị hệ thống giám sát tập trung CSHT nhà trạm Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone 01/10/2019 16:25 01/10/2019 16:25 11/10/2019 16:30
15 20191002489 - 00 Gói thầu số 05: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 01/10/2019 16:21 01/10/2019 16:21 11/10/2019 16:30
16 20191002637 - 00 Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt tụ bù Công ty Điện lực Hà Tĩnh 01/10/2019 16:09 01/10/2019 16:09 11/10/2019 16:30
17 20191002849 - 00 Xây dựng lắp đặt thiết bị thu, nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 01/10/2019 16:12 04/10/2019 16:30 11/10/2019 16:30
18 20191010773 - 00 Xét nghiệm mẫu nước Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trườg thôn tỉnh Phú Yên 04/10/2019 10:43 04/10/2019 10:43 11/10/2019 16:30
19 20191018180 - 00 Mua sắm biển báo “Biển tên Trạm biến áp, Biển báo AT Điện của ĐDK vượt đường bộ” Công ty Điện lực Phú Thọ 07/10/2019 17:07 07/10/2019 17:07 11/10/2019 16:30
20 20191018196 - 00 Mua sắm biển báo “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người, Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người, Vào hướng này, Đã nối đất” Công ty Điện lực Phú Thọ 07/10/2019 17:09 07/10/2019 17:09 11/10/2019 16:30
Có 515 kết quả được tìm thấy