Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 37 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181252807 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 11:02 02/01/2019 15:00 12/01/2019 15:00
2 20181254295 - 00 Gói thầu số 2: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quý 1 năm 2019 Công ty Điện Lực Hà giang 27/12/2018 08:00 04/01/2019 08:00 12/01/2019 15:00
3 20190110443 - 00 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bảo hiểm rủi ro Điện lực Nhơn Trạch - Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai 07/01/2019 15:20 07/01/2019 15:20 12/01/2019 15:00
4 20181252677 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 10:40 02/01/2019 14:30 12/01/2019 14:30
5 20181254997 - 00 Cải tạo khu vệ sinh giáo viên khối nhà B - cơ sở 1 Trường Cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh 27/12/2018 11:00 03/01/2019 14:30 12/01/2019 14:30
6 20181240281 - 00 Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 25/12/2018 08:58 02/01/2019 08:30 12/01/2019 14:00
7 20181252635 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 10:26 02/01/2019 14:00 12/01/2019 14:00
8 20181252682 - 01 Gói thầu số 15: Mua sắm ống nhựa xoắn các loại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 09/01/2019 10:46 26/12/2018 13:02 12/01/2019 14:00
9 20190114707 - 00 GT5: Mua sắm vật tư phụ tùng băng tải Công ty TNHH một thành viên 35 08/01/2019 22:09 08/01/2019 22:09 12/01/2019 14:00
10 20181252571 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 10:13 02/01/2019 13:30 12/01/2019 13:30
11 20181252485 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 09:52 02/01/2019 10:30 12/01/2019 10:30
12 20181252395 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 09:39 02/01/2019 10:10 12/01/2019 10:10
13 20181249117 - 00 XL-K1807010 thi công xây dựng công trình: XDM trạm biến áp 1x400kVA để cấp điện cho khách hàng Trần Văn Qui lắp điện kế 3P Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông 25/12/2018 16:02 25/12/2018 16:02 12/01/2019 10:00
14 20181251491 - 00 01.XL: Xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Thạch Lưu theo đúng bản vẽ thiết kế Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà 25/12/2018 15:56 02/01/2019 10:00 12/01/2019 10:00
15 20190100116 - 00 Thi công xây dựng công trình Uỷ ban nhân dân xã Đồng Cương 02/01/2019 07:36 02/01/2019 07:36 12/01/2019 10:00
16 20190100324 - 00 Gói thầu số 15-2018-VTTB: Mua sắm VTTB phục vụ công trình xây dựng mới các TBA và đường trục hạ thế cấp điện vùng quy hoạch chuyển đổi huyện Quốc Oai giai đoạn 1 Công ty Điện lực Quốc Oai 02/01/2019 09:51 02/01/2019 09:51 12/01/2019 10:00
17 20190114706 - 00 GT3: Mua sắm vật tư phụ tùng sàng tuyển Công ty TNHH một thành viên 35 08/01/2019 22:08 08/01/2019 22:08 12/01/2019 10:00
18 20181252326 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 09:26 02/01/2019 09:40 12/01/2019 09:40
19 20181252285 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 26/12/2018 09:12 02/01/2019 09:15 12/01/2019 09:15
20 20181254464 - 00 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Công ty Cổ phần Khảo sát Địa chất và Xây dựng Hải Dương 27/12/2018 08:45 04/01/2019 16:30 12/01/2019 09:15
Có 37 kết quả được tìm thấy