Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 222 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190137525 - 00 Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị, thí nghiệm điện, đóng cắt điện và chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương 20/01/2019 12:40 25/01/2019 16:20 12/02/2019 16:00
2 20190145699 - 00 Cung cấp và lắp đặt thiết bị trung tâm sát hạch loại 1 Trường cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam 24/01/2019 09:31 30/01/2019 07:30 12/02/2019 16:00
3 20190156738 - 01 10HH Khóa néo dây trung thế Công ty Điện lực Bình Định 31/01/2019 08:24 30/01/2019 15:37 12/02/2019 16:00
4 20190136023 - 00 Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh 18/01/2019 15:44 18/01/2019 15:44 12/02/2019 15:45
5 20190121916 - 00 01/TVDA-ĐH-KT: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD, lập hồ sơ môi trường và lập thiết kế xây dựng công trình Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung 15/01/2019 14:44 18/01/2019 15:00 12/02/2019 15:30
6 20190146401 - 00 Gói thầu số 6: Cung cấp thiết bị cơ khí Chi Nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty thủy điện Đại Ninh 24/01/2019 15:09 24/01/2019 15:09 12/02/2019 15:30
7 20190149053 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 25/01/2019 15:21 25/01/2019 15:21 12/02/2019 15:30
8 20190149193 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 25/01/2019 15:25 25/01/2019 15:25 12/02/2019 15:30
9 20190149258 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 25/01/2019 15:28 25/01/2019 15:28 12/02/2019 15:30
10 20190152392 - 01 Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku 28/01/2019 15:13 28/01/2019 14:34 12/02/2019 15:30
11 20190103865 - 00 Mua sắm và thí nghiệm thiết bị đóng cắt các loại ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 4) Công ty điện lực Nghệ An 24/01/2019 15:06 24/01/2019 15:06 12/02/2019 15:00
12 20190103896 - 00 Mua sắm phụ kiện các loại ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 4) Công ty điện lực Nghệ An 28/01/2019 14:23 28/01/2019 14:23 12/02/2019 15:00
13 20190103924 - 00 Mua sắm và thí nghiệm sứ các loại ( cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 4) Công ty điện lực Nghệ An 24/01/2019 14:59 24/01/2019 14:59 12/02/2019 15:00
14 20190113076 - 00 Cung cấp gỗ chống lò phục vụ sản xuất Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo Vinacomin 08/01/2019 13:58 16/01/2019 09:00 12/02/2019 15:00
15 20190120267 - 00 Gói thầu số 1 sàng, tuyển than bằng công nghệ tuyển lắng Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Công ty than Mạo Khê TKV 11/01/2019 07:59 16/01/2019 08:00 12/02/2019 15:00
16 20190122549 - 00 Xây lắp các khu Tái định cư Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải 11/01/2019 17:02 17/01/2019 15:00 12/02/2019 15:00
17 20190124444 - 00 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình cấp nguồn cho TBT Thế Hiển 9; XDM mạch vòng lộ ra Phương Việt và tuyến dây Kim Quang và giám sát công trình TBT Thế Hiển 9 Công ty Điện Lực Chợ Lớn 15/01/2019 16:02 15/01/2019 16:02 12/02/2019 15:00
18 20190125418 - 00 Cung cấp thiết bị đo các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/01/2019 15:18 21/01/2019 08:00 12/02/2019 15:00
19 20190125508 - 00 Cung cấp 09 xe chở khách sân đỗ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP 14/01/2019 15:08 18/01/2019 07:30 12/02/2019 15:00
20 20190128794 - 00 Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát lập BCKTKT ĐTXD công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho ấp 1,2,3,4,5.6,7,16,17 xã nông thôn mới Long Trung, huyện Cai Lậy Công ty Điện lực Tiền Giang 15/01/2019 17:23 15/01/2019 17:23 12/02/2019 15:00
Có 222 kết quả được tìm thấy