Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 364 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190884100 - 00 Xây lắp công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 PHÍA NAM 31/08/2019 05:25 31/08/2019 05:25 12/09/2019 20:00
2 20190864078 - 00 Gói thầu 63 2019-SCL-TVTK-ĐTRR: “Tư vấn lập TKBVTC – Dự toán các công trình sửa chữa lớn năm 2020 đợt 2 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM 23/08/2019 16:53 23/08/2019 16:53 12/09/2019 17:00
3 20190878821 - 00 Thuê thiết bị giảng dạy và Dịch vụ nước uống VIện Năng suất Việt Nam 29/08/2019 13:52 29/08/2019 13:52 12/09/2019 17:00
4 20190914640 - 00 Sản xuất cốc sứ Bát Tràng phục vụ hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội năm 2019 Sở Du lịch thành phố Hà Nội 07/09/2019 14:20 07/09/2019 14:20 12/09/2019 17:00
5 20190872556 - 00 Thi công xây dựng nhà xe số 1 và số 2 và cải tạo Nhà D1, Nhà A2, Nhà N1 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo 27/08/2019 14:56 30/08/2019 16:30 12/09/2019 16:30
6 20190883467 - 00 Sửa chữa module máy nắn, Inverter hỏng Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng 30/08/2019 16:25 05/09/2019 16:30 12/09/2019 16:30
7 20190909007 - 00 Cung cấp decal phục vụ sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Datapost Cần Thơ đợt 2 năm 2019 TRUNG TÂM DATAPOST CẦN THƠ - CÔNG TY DATAPOST 05/09/2019 16:12 05/09/2019 16:12 12/09/2019 16:30
8 20190859976 - 00 MUA 01 XE NÂNG 3,5 TẤN Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam 22/08/2019 16:54 28/08/2019 08:00 12/09/2019 16:00
9 20190868949 - 00 Gói thầu: “Sửa chữa sự cố băng thử công tơ 3 pha MTE F3-24.40-400S” Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội 05/09/2019 15:39 05/09/2019 15:39 12/09/2019 16:00
10 20190871258 - 00 Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 27/08/2019 10:17 04/09/2019 08:00 12/09/2019 16:00
11 20190848213 - 00 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình Đại tu hệ thống tủ trung thế TBA 110kV E1.10 Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội 23/08/2019 14:53 23/08/2019 14:53 12/09/2019 16:00
12 20190852303 - 00 Khảo sát, thiết kế kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng 20/08/2019 15:23 23/08/2019 16:00 12/09/2019 16:00
13 20190872533 - 00 Thi công cải tạo hội trường và khu vệ sinh nhà học I Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo 27/08/2019 14:53 30/08/2019 15:45 12/09/2019 15:45
14 20190848459 - 00 Gói thầu số 21/19/PCNTL-TV: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình ĐTXD năm 2019 đợt 3 CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM TỪ LIÊM 19/08/2019 15:45 22/08/2019 15:45 12/09/2019 15:45
15 20190848485 - 00 Gói thầu số 01/20/PCNTL-TV: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình ĐTXD năm 2020 đợt 2 CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM TỪ LIÊM 19/08/2019 15:50 22/08/2019 15:45 12/09/2019 15:45
16 20190869401 - 00 Mua sắm thiết bị máy tính để bàn và máy tính xách tay Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 27/08/2019 13:43 03/09/2019 15:00 12/09/2019 15:30
17 20190876407 - 00 Gói thầu 4: Thuê thiết bị phục vụ đề tài Trường Đại học Lâm nghiệp 28/08/2019 15:12 05/09/2019 07:30 12/09/2019 15:30
18 20190876464 - 00 Mua sắm dịch vụ DB care - kiểm tra, đánh giá, tối ưu hóa hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle của VRB Ngân hàng liên doanh Việt Nga 28/08/2019 15:17 05/09/2019 15:30 12/09/2019 15:30
19 20190805750 - 00 Xây dựng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vững Tiến 02/08/2019 15:29 07/08/2019 15:30 12/09/2019 15:30
20 20190833547 - 00 Cung cấp hệ thống tủ điện Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT 13/08/2019 15:44 19/08/2019 09:00 12/09/2019 15:30
Có 364 kết quả được tìm thấy