Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 424 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200156076 - 00 Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung cáp điện sửa chữa lớn 2020 lần 1 Công ty Điện lực Quảng Ninh 30/01/2020 17:26 04/02/2020 17:30 14/02/2020 17:35
2 20200156034 - 00 Gói thầu số 02: Mua sắm cách điện phụ kiện cách điện, phụ kiện hạ thế SCL 2020 lần 1 Công ty Điện lực Quảng Ninh 30/01/2020 17:08 04/02/2020 17:30 14/02/2020 17:30
3 20200203537 - 01 Xây lắp Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Nhà thờ tộc Đinh Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 04/02/2020 17:08 04/02/2020 16:40 14/02/2020 17:15
4 20200203866 - 01 Xây lắp Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 04/02/2020 17:03 04/02/2020 16:43 14/02/2020 17:10
5 20200154486 - 00 Thi công xây dựng Cải tạo sửa chữa đường giao thông Nà Bản - UBND xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trùng Khánh 24/01/2020 11:54 04/02/2020 07:30 14/02/2020 17:00
6 20200200088 - 01 Gói thầu 01 HH-ĐRL: Cung cấp bộ bạc, vành chặn ổ hướng turbine tổ máy H1, H2 (B1) NMTĐ Đrây H Linh Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung 04/02/2020 17:00 04/02/2020 16:35 14/02/2020 17:00
7 20200201752 - 00 Gói thầu số 16: Thi công di chuyển bảo vệ hệ thống điện và hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ công tác GPMB Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội 04/02/2020 16:47 04/02/2020 16:47 14/02/2020 17:00
8 20200202568 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện đa khoa Huyện Đông Sơn 03/02/2020 19:50 03/02/2020 19:50 14/02/2020 17:00
9 20200215307 - 00 Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị lưu điện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ 10/02/2020 16:56 10/02/2020 16:56 14/02/2020 17:00
10 20200211846 - 00 Sửa chữa mở rộng hội trường Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tư vấn Xây dựng Gia Huy 07/02/2020 16:48 07/02/2020 16:48 14/02/2020 16:50
11 20200204858 - 00 Thành lập Atlas tỉnh Hòa Bình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 04/02/2020 16:41 04/02/2020 16:41 14/02/2020 16:45
12 20200210008 - 00 Xây lắp công trình: Nâng cấp trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, xã Ea Tóh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng 07/02/2020 16:39 07/02/2020 16:39 14/02/2020 16:45
13 20200210932 - 00 Gói thầu B1: Thi công xây dựng (Gồm chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương 07/02/2020 16:28 07/02/2020 16:28 14/02/2020 16:45
14 20200150847 - 00 Thi công xây dựng Ban quản lý dự án và trật tự xây dựng huyện Đại Lộc 21/01/2020 16:10 21/01/2020 16:10 14/02/2020 16:30
15 20200204050 - 00 Thuê kênh truyền dẫn IP để truyền dẫn tín hiệu cho mạng đơn tần SFN Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng 04/02/2020 16:21 04/02/2020 16:21 14/02/2020 16:30
16 20200209228 - 00 Mua một số đồ dùng thiết yếu năm 2020 Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam 11/02/2020 15:01 11/02/2020 15:01 14/02/2020 16:30
17 20200211522 - 00 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Đường nhựa kênh Tập Đoàn 8 Công ty Cổ Phần Tư vấn Đấu thầu 4.0 07/02/2020 16:29 07/02/2020 16:29 14/02/2020 16:30
18 20200204236 - 00 Xây lắp Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Nại Hiên Đông Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 04/02/2020 16:11 04/02/2020 16:11 14/02/2020 16:15
19 20200110279 - 00 Xây dựng công trình(bao gồm chi phí xây dựng và chi phí các hạng mục chung) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI 07/02/2020 15:49 07/02/2020 15:49 14/02/2020 16:00
20 20200115994 - 00 Gói 03 Thi công công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Diễn Nam, Bích Thái, Nghĩa Hợp 2, Tân Phú 3, Đồng Mỹ, Nghĩa Dũng 3, Nghĩa Phúc 3, Phú Sơn 1, Thị Trấn 5 huyện Tân Kỳ Công ty điện lực Nghệ An 04/02/2020 15:21 04/02/2020 15:21 14/02/2020 16:00
Có 424 kết quả được tìm thấy