Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 312 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190804330 - 01 Mua sắm bàn, ghế hội trường tại BHXH tỉnh Yên Bái Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái 06/08/2019 15:54 02/08/2019 11:30 14/08/2019 17:00
2 20190806175 - 00 Xây dựng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vững Tiến 02/08/2019 16:30 07/08/2019 17:00 14/08/2019 17:00
3 20190816585 - 00 Gói thầu số 1: Cải tạo sân, đường nội bộ - Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ GTVT Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 07/08/2019 15:53 07/08/2019 15:53 14/08/2019 16:30
4 20190757663 - 00 Gói thầu số 15: Xây dựng Nhà học thí nghiệm, học tiếng, học bộ môn Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng 22/07/2019 15:21 25/07/2019 16:10 14/08/2019 16:10
5 20190728324 - 03 Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng cho các trường PTDT bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, THCS, THPT công lập có học sinh bán trú năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang 04/08/2019 15:46 10/07/2019 20:14 14/08/2019 16:00
6 20190756573 - 00 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 8 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên 22/07/2019 15:56 25/07/2019 16:00 14/08/2019 16:00
7 20190767451 - 00 Gói thầu số 03: Mua sắm phần mềm quản lý Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 25/07/2019 14:16 31/07/2019 09:00 14/08/2019 16:00
8 20190800052 - 00 Mua sắm lắp đặt rèm chắn nắng trụ sở khối 7 khu đô thị Lào Cai - Cam Đường Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai 01/08/2019 07:36 07/08/2019 08:00 14/08/2019 16:00
9 20190800157 - 00 Gói thầu số 8 Xây lắp công trình CÔNG TY TNHH THỦY ÚT 01/08/2019 08:15 07/08/2019 08:00 14/08/2019 16:00
10 20190803711 - 00 Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp + chi phí chung ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THU THỦY 02/08/2019 09:03 07/08/2019 16:00 14/08/2019 16:00
11 20190805794 - 00 Mua sắm ti vi đa năng phục vụ giảng dạy của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm 2019 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh 02/08/2019 15:35 07/08/2019 15:35 14/08/2019 16:00
12 20190805855 - 00 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan Ủy ban nhân dân phường 15 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HOÀNG YẾN 02/08/2019 15:43 07/08/2019 16:00 14/08/2019 16:00
13 20190816243 - 00 Mua sắm dụng cụ, máy móc, trang thiết bị Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật 07/08/2019 15:18 07/08/2019 15:18 14/08/2019 16:00
14 20190821873 - 00 Mua sắm bàn ghế phòng khách HU-UBND huyện phục vụ công tác hành chính Văn phòng HĐND và UBND huyện Sông Lô 11/08/2019 08:12 11/08/2019 08:12 14/08/2019 16:00
15 20190755411 - 00 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 21/07/2019 09:03 25/07/2019 15:30 14/08/2019 15:30
16 20190765312 - 00 Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế + chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Khánh 24/07/2019 17:00 31/07/2019 15:30 14/08/2019 15:30
17 20190780152 - 00 Gói thầu số 01: Cung cấp, vận chuyển biển báo an toàn điện Công ty Điện lực Sơn La 30/07/2019 15:35 02/08/2019 15:30 14/08/2019 15:30
18 20190805326 - 00 Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn năm 2019 Trung tâm y tế huyện Thạch An 02/08/2019 14:42 07/08/2019 15:30 14/08/2019 15:30
19 20190755418 - 00 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 21/07/2019 09:06 25/07/2019 15:15 14/08/2019 15:15
20 20190803509 - 00 Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị đo độ mở khe nhiệt loại hở tại Đập dâng - Đập tràn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 02/08/2019 09:38 02/08/2019 09:38 14/08/2019 15:10
Có 312 kết quả được tìm thấy