Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 240 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200118904 - 00 Gói thầu số 22: Cây xanh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 08/01/2020 18:12 08/01/2020 18:12 15/01/2020 18:15
2 20200124684 - 00 Gói 05 Bảo hiểm Công ty Điện lực Hoài Đức 10/01/2020 16:48 10/01/2020 16:48 15/01/2020 17:05
3 20200124704 - 00 Gói 05 Bảo hiểm Công ty Điện lực Hoài Đức 10/01/2020 16:43 10/01/2020 16:43 15/01/2020 17:00
4 20191261714 - 00 Dịch vụ quản lý, bảo dưỡng đường thủy nội địa trên các tuyến sông: Tam Bạc, Rế, Thải, Đước, Giá, Móc, Hòn Ngọc, Đa Độ, Ba La; đảo Cát Bà; lạch Cái Viềng, Phù Long, Hào Quang Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 23/12/2019 16:56 26/12/2019 16:58 15/01/2020 16:58
5 20191261702 - 00 Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các tuyến đường từ đường tỉnh 351 đến đường tỉnh 363 và đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 23/12/2019 16:53 26/12/2019 16:55 15/01/2020 16:55
6 20191261643 - 00 Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 07 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Kiến An; quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trả tiền điện Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 23/12/2019 16:47 26/12/2019 16:50 15/01/2020 16:50
7 20191261599 - 00 Gói thầu số 177/2019-ĐTXD-MS-ĐTRR: “Mua thiết bị phục vụ các dự án ĐTXD đợt 1 năm 2020” CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM 23/12/2019 16:40 26/12/2019 16:45 15/01/2020 16:45
8 20191267250 - 00 Mua sắm vật tư Hóa chất Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học 26/12/2019 20:07 26/12/2019 20:07 15/01/2020 16:30
9 20200117692 - 00 Cung cấp dịch vụ trang điểm, làm tóc cho các MC, khách mời trong chương trình do Ban sản xuất các chương trình Thể thao thực hiện năm 2020 Ban sản xuất các chương trình Thể thao 08/01/2020 16:15 08/01/2020 16:15 15/01/2020 16:30
10 20191270585 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 26/12/2019 16:13 26/12/2019 16:13 15/01/2020 16:15
11 20191270469 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 26/12/2019 15:58 26/12/2019 15:58 15/01/2020 16:05
12 20191260426 - 00 Gói thầu xây lắp số 2 (Cấp điện + Mua sắm thiết bị + Thí nghiệm vật liệu nhà thầu + Hạng mục chung) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh 23/12/2019 16:20 23/12/2019 16:20 15/01/2020 16:00
13 20191261024 - 00 Gói thầu số 176/2019-ĐTXD-MS-ĐTRR: “Mua vật tư phục vụ các công trình ĐTXD năm 2020”của Tổ thẩm định; CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM 23/12/2019 15:20 26/12/2019 16:00 15/01/2020 16:00
14 20191269857 - 01 Tư vấn thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 30/12/2019 16:10 26/12/2019 14:59 15/01/2020 16:00
15 20191270303 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 26/12/2019 15:39 26/12/2019 15:39 15/01/2020 16:00
16 20200104006 - 00 Mua sắm y dụng cụ, thiết bị y tế cấp cho các khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 15/01/2020 13:39 08/01/2020 16:00 15/01/2020 16:00
17 20200105158 - 00 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư linh kiện phục vụ trung tu, đại tu các máy cắt thuộc PTC2 Công ty Truyền Tải Điện 4 03/01/2020 16:02 03/01/2020 16:02 15/01/2020 16:00
18 20200105697 - 00 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh 03/01/2020 15:58 08/01/2020 16:00 15/01/2020 16:00
19 20200105705 - 00 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 Văn phòng UBND quận Nam Từ Liêm 03/01/2020 16:00 08/01/2020 16:00 15/01/2020 16:00
20 20200107339 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp Ủy ban nhân dân xã Hòa Long 05/01/2020 10:48 05/01/2020 10:48 15/01/2020 16:00
Có 240 kết quả được tìm thấy