Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 73 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200204686 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh môi trường Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 04/02/2020 15:53 04/02/2020 15:53 15/02/2020 17:00
2 20200204910 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện Đa Khoa huyện Nga Sơn 04/02/2020 16:19 04/02/2020 16:19 15/02/2020 17:00
3 20200206423 - 01 Cung cấp VTTB và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 110kV E24.8 Thanh Nghị Công ty Điện lực Hà Nam 11/02/2020 13:35 05/02/2020 16:14 15/02/2020 16:30
4 20200205261 - 00 Cung cấp VTTB và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 110kV Phủ Lý Công ty Điện lực Hà Nam 05/02/2020 16:10 05/02/2020 16:10 15/02/2020 16:20
5 20200122678 - 00 Thi công xây lắp công trình Đại tu lưới điện các trạm biến áp trên địa bàn Thị xã Sơn Tây Công ty Điện lực Sơn Tây 05/02/2020 16:14 05/02/2020 16:14 15/02/2020 16:15
6 20200148710 - 00 (Gói thầu số 01) xây dựng + thiết bị công trình: Nhà văn hóa bản Huổi Pe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp 05/02/2020 16:13 05/02/2020 16:13 15/02/2020 16:15
7 20200157899 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên 31/01/2020 16:12 05/02/2020 16:15 15/02/2020 16:15
8 20200206793 - 00 Cung cấp VTTB và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 110kV E24.3 Đồng Văn Công ty Điện lực Hà Nam 05/02/2020 16:03 05/02/2020 16:03 15/02/2020 16:10
9 20200116006 - 00 (Gói thầu số 01) xây dựng + thiết bị công trình: Nhà văn hóa bản Púng Báng, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp 05/02/2020 15:56 05/02/2020 15:56 15/02/2020 16:00
10 20200139068 - 00 Gói thầu 08: MCCB các loại Công Ty Điện Lực Lâm Đồng 05/02/2020 15:08 05/02/2020 15:08 15/02/2020 16:00
11 20200206289 - 00 Cung cấp VTTB và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm 110kV Châu Sơn Công ty Điện lực Hà Nam 05/02/2020 15:54 05/02/2020 15:54 15/02/2020 16:00
12 20200157639 - 00 Thi công xây dựng đường quy hoạch Đ3, đường quy hoạch Đ5 Ban quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê 31/01/2020 15:27 05/02/2020 15:30 15/02/2020 15:30
13 20200157651 - 00 Thi công xây dựng đường quy hoạch D4a Ban quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê 31/01/2020 15:28 05/02/2020 15:30 15/02/2020 15:30
14 20200150950 - 00 Gói thầu số 2: Phần xây dựng công trình Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng số 9 - NA 21/01/2020 15:25 05/02/2020 15:00 15/02/2020 15:00
15 20200156067 - 00 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CADICO 30/01/2020 17:21 05/02/2020 14:30 15/02/2020 15:00
16 20200156132 - 00 Gói thầu XD-05: Thi công xây dựng đường dân cư vành đai biên giới Nam VĩnhTế Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 915 30/01/2020 19:32 05/02/2020 08:00 15/02/2020 15:00
17 20200204362 - 00 Tuyến đường từ làng cũ Việt Long đi xã Đồng Liên UBND xã Bàn Đạt 04/02/2020 16:02 04/02/2020 16:02 15/02/2020 15:00
18 20200204840 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 05/02/2020 08:30 05/02/2020 08:30 15/02/2020 15:00
19 20200205016 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 05/02/2020 08:53 05/02/2020 08:53 15/02/2020 15:00
20 20200205075 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 05/02/2020 09:02 05/02/2020 09:02 15/02/2020 15:00
Có 73 kết quả được tìm thấy