Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 348 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190416916 - 00 Thuê dịch vụ cung cấp, phát triển và duy trì ứng dụng truyền hình trên nền tảng Internet năm 2019 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 05/04/2019 17:29 05/04/2019 17:29 15/04/2019 17:30
2 20190402036 - 02 Xây dựng và lắp đặt thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai 08/04/2019 15:47 05/04/2019 16:56 15/04/2019 17:00
3 20190406882 - 00 Xây lắp công trình, thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 02/04/2019 16:52 05/04/2019 17:00 15/04/2019 17:00
4 20190406758 - 00 Mua sắm thiết bị hạng mục: Âm thanh ánh sáng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 02/04/2019 16:35 05/04/2019 16:45 15/04/2019 16:45
5 20190366982 - 00 Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh 03/04/2019 16:04 03/04/2019 16:04 15/04/2019 16:30
6 20190409938 - 00 Dịch vụ bảo vệ Bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 05/04/2019 10:52 05/04/2019 10:52 15/04/2019 16:30
7 20190406466 - 00 Xây lắp + thiết bị Nội thất hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 02/04/2019 15:55 05/04/2019 16:15 15/04/2019 16:15
8 20190406240 - 00 Tổ chức chiến dịch Đại sứ nước vào ngày Nước thế giời và ngày Sức khỏe Thế giới Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển 02/04/2019 15:26 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:01
9 20190357993 - 01 28.2019-TVKS-TK: “Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới TBA và đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế các vùng quy hoạch chuyển đổi huyện Phú Xuyên giai đoạn 1 năm 2019” Công ty Điện lực Phú Xuyên 29/03/2019 16:17 25/03/2019 11:09 15/04/2019 16:00
10 20190360888 - 00 Khảo sát địa chất, thiết kế BVTC và dự toán Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 25/03/2019 14:58 25/03/2019 14:58 15/04/2019 16:00
11 20190361038 - 00 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 25/03/2019 15:07 25/03/2019 15:07 15/04/2019 16:00
12 20190361103 - 00 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 25/03/2019 15:17 25/03/2019 15:17 15/04/2019 16:00
13 20190375348 - 00 Gói thầu số 4: Chi phí xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang 29/03/2019 15:26 04/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
14 20190379070 - 00 Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình + các hạng mục chung Uỷ ban nhân dân xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 31/03/2019 20:38 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
15 20190401020 - 00 Xây lắp + hạng mục chung Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L 01/04/2019 10:27 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
16 20190404532 - 00 Xây dựng công trình (giá gói thầu đã bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia 02/04/2019 10:04 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
17 20190405538 - 00 Gói thầu số 10: Xây lắp +Thiết bị hạng mục: Đồng hồ trang trí Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 02/04/2019 14:14 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
18 20190406488 - 00 Thi công xây lắp đoạn Km0+00 - Km3+00 Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 02/04/2019 15:57 05/04/2019 16:00 15/04/2019 16:00
19 20190407018 - 00 Thi công xây dựng công trình và các hạng mục phụ trợ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh 02/04/2019 17:20 08/04/2019 08:00 15/04/2019 16:00
20 20190407269 - 00 Phần xây dựng và chi phí hạng mục chung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội 05/04/2019 15:16 05/04/2019 15:16 15/04/2019 16:00
Có 348 kết quả được tìm thấy