Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 508 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200671068 - 00 Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất và dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng và bảo hộ lao động Công ty Cổ phần Dược phẩm và Chuyển giao Công nghệ Fusi 23/06/2020 23:23 23/06/2020 23:23 30/06/2020 23:30
2 20200667253 - 00 Gói thầu số 2: Chứng nhận VietGap Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 23/06/2020 06:47 23/06/2020 06:47 30/06/2020 23:00
3 20200662390 - 00 chăm sóc và duy trì cây xanh Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông 20/06/2020 20:45 20/06/2020 20:45 30/06/2020 21:00
4 20200631332 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:16 10/06/2020 20:16 30/06/2020 20:20
5 20200631323 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:13 10/06/2020 20:13 30/06/2020 20:18
6 20200631317 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:11 10/06/2020 20:11 30/06/2020 20:15
7 20200631336 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:09 10/06/2020 20:09 30/06/2020 20:12
8 20200631352 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:06 10/06/2020 20:06 30/06/2020 20:10
9 20200631349 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:04 10/06/2020 20:04 30/06/2020 20:08
10 20200631344 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 20:01 10/06/2020 20:01 30/06/2020 20:05
11 20200631309 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 19:57 10/06/2020 19:57 30/06/2020 20:00
12 20200658598 - 00 SỐ 1 Công ty Cổ phần nghiên cứu và tư vấn thương mại NTR 19/06/2020 16:02 19/06/2020 16:02 30/06/2020 20:00
13 20200667572 - 00 Mua sắm Thùng nhựa HDPE loại 240 lít chứa rác tại nơi công cộng năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên 23/06/2020 09:52 23/06/2020 09:52 30/06/2020 20:00
14 20200631301 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 19:49 10/06/2020 19:49 30/06/2020 19:50
15 20200631284 - 00 Tư vấn thiết kế quy hoạch Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh 10/06/2020 18:33 10/06/2020 18:33 30/06/2020 18:35
16 20200657913 - 00 Lắp đặt hệ thống khóa từ phòng khách Nhà nghỉ dưỡng 368 Nhà Nghỉ dưỡng 368 BCA 19/06/2020 13:56 19/06/2020 13:56 30/06/2020 18:30
17 20200659042 - 00 Mua máy bay Công ty Cổ phần nghiên cứu và tư vấn thương mại NTR 19/06/2020 16:29 19/06/2020 16:29 30/06/2020 18:00
18 20200662358 - 00 Gói thầu số 12: Chống mối Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo 20/06/2020 17:51 20/06/2020 17:51 30/06/2020 18:00
19 20200666675 - 00 Gói thầu số 01: Cung cấp giống cát cánh, đan sâm, bạch truật Công ty Cổ phần Dược phẩm và Chuyển giao Công nghệ Fusi 22/06/2020 18:02 22/06/2020 18:02 30/06/2020 17:30
20 20200670592 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Đã bao gồm hạng mục chung) Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội 23/06/2020 17:14 23/06/2020 17:14 30/06/2020 17:15
Có 508 kết quả được tìm thấy