Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 545 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191208179 - 00 Khám sức khỏe tập chung cho công chức, viên chức năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 03/12/2019 23:37 03/12/2019 23:37 11/12/2019 09:00
2 20191207633 - 00 Văn phòng phẩm BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 03/12/2019 23:16 03/12/2019 23:16 13/12/2019 14:00
3 20191208188 - 00 Thi công xây dựng UBND phường Khương Đình thuộc UBND Quận Thanh Xuân 03/12/2019 23:03 03/12/2019 23:03 14/12/2019 09:30
4 20191208138 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam 03/12/2019 22:14 03/12/2019 22:14 14/12/2019 16:00
5 20191208132 - 00 Màn hình cảm ứng tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn 03/12/2019 21:59 03/12/2019 21:59 11/12/2019 09:00
6 20191208115 - 00 Thi công xây dựng UBND phường Khương Đình thuộc UBND Quận Thanh Xuân 03/12/2019 21:53 03/12/2019 21:53 14/12/2019 09:15
7 20191204711 - 00 Mua sắm trang thiết bị phục vụ việc thu âm, phát thanh và hệ thống ăng-ten đài truyền thanh tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 03/12/2019 20:58 03/12/2019 20:58 11/12/2019 10:00
8 20191207107 - 00 Gói thầu số 6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối, nâng cấp trạm biến áp từ 160 kVA lên 400kVA Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 03/12/2019 18:53 03/12/2019 18:53 14/12/2019 08:30
9 20191207688 - 00 Gói thầu số 2: Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng thay thế và làm bảng báo Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi 03/12/2019 18:46 03/12/2019 18:46 14/12/2019 09:00
10 20191207676 - 00 Gói thầu số 7a: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 7 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt 03/12/2019 18:40 03/12/2019 18:40 23/12/2019 19:00
11 20191208002 - 00 Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái 03/12/2019 18:30 03/12/2019 18:30 09/12/2019 15:00
12 20191207948 - 01 Gói thầu số 01: Thi công xây lắp và Lắp đặt thiết bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang 13/12/2019 18:55 03/12/2019 18:25 19/12/2019 08:00
13 20191207930 - 00 Gói thầu số 10: Xây dựng các hạng mục công trình (không bao gồm hệ thống PCCC) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh 03/12/2019 18:17 03/12/2019 18:17 24/12/2019 10:00
14 20191207982 - 00 Mua sắm vật phẩm quà tặng chăm sóc khách hàng tổ chức nhân dịp Tết 2020 Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thái Bình, Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 03/12/2019 18:13 03/12/2019 18:13 07/12/2019 08:00
15 20191207942 - 00 Gói thầu Cải tạo, sữa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TUYÊN HÓA 03/12/2019 18:11 03/12/2019 18:11 06/12/2019 18:20
16 20191207871 - 00 Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị phục vụ công tác gia công phục hồi; Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 công ty cổ phần 03/12/2019 18:11 03/12/2019 18:11 11/12/2019 09:00
17 20191207867 - 00 Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam - CN Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia 03/12/2019 18:05 03/12/2019 18:05 24/12/2019 08:30
18 20191140330 - 00 Gói thầu 11: Thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng 03/12/2019 17:42 03/12/2019 17:42 23/12/2020 18:00
19 20191203593 - 00 Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp cụm tuyến 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn 03/12/2019 17:37 03/12/2019 17:37 14/12/2019 08:10
20 20191203437 - 00 Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây lắp cụm tuyến 1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn 03/12/2019 17:35 03/12/2019 17:35 14/12/2019 08:00
Có 545 kết quả được tìm thấy