Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 576 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191189135 - 00 Mua sắm thiết bị phòng họp hội nghị truyền hình trực tuyến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 30/11/2019 16:43 05/12/2019 00:00 12/12/2019 11:00
2 20191211704 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt 04/12/2019 23:57 04/12/2019 23:57 15/12/2019 16:30
3 20191211906 - 00 Bảo hiểm công trình Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp 04/12/2019 23:43 04/12/2019 23:43 16/12/2019 11:00
4 20191211907 - 00 Gói số 2: Mua sắm đèn pin cho lực lượng Bảo vệ dân phố năm 2019 Công an tỉnh Quảng Trị 04/12/2019 23:33 04/12/2019 23:33 10/12/2019 07:30
5 20191211858 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Tuyên Quang 04/12/2019 23:14 04/12/2019 23:14 24/12/2019 23:30
6 20191211890 - 00 Mua sắm quân trang dân quân tự vệ năm 2019 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Gia An Phát 04/12/2019 23:14 04/12/2019 23:14 12/12/2019 08:30
7 20191211694 - 00 Thực hiện sản xuất phim Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ MFG 04/12/2019 23:09 04/12/2019 23:09 20/12/2019 11:00
8 20191211889 - 00 Xây lắp nhà làm việc, điện nước, chống sét, các hạng mục phụ trợ phục vụ; Cung cấp lắp đặt: Thiết bị văn phòng, phòng một cửa, kho lưu trữ; Hệ thống điều hòa không khí; Hệ thống mạng máy tính, điện thoại nội bộ, Hệ thống PCCC Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp 04/12/2019 23:03 04/12/2019 23:03 16/12/2019 09:00
9 20191207359 - 00 Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa 04/12/2019 22:25 04/12/2019 22:25 15/12/2019 09:00
10 20191211842 - 00 E-Bảo vệ vùng nước riêng thượng lưu và hạ lưu đập thuỷ điện Sơn La năm 2020 Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam 04/12/2019 22:17 04/12/2019 22:17 16/12/2019 14:00
11 20191188110 - 00 Gói thầu số 18 Cải tạo Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Trọng 04/12/2019 21:58 04/12/2019 21:58 11/12/2019 23:00
12 20191188106 - 00 Gói thầu số 17 Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Càng Long, Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Trọng 04/12/2019 21:42 04/12/2019 21:42 11/12/2019 22:00
13 20191211805 - 00 Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông 04/12/2019 21:35 04/12/2019 21:35 15/12/2019 09:00
14 20191188053 - 00 Gói thầu số 15 Cải tạo Bệnh viện lao và bệnh phổi Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Trọng 04/12/2019 21:18 04/12/2019 21:18 11/12/2019 22:10
15 20191188104 - 00 Gói thầu số 16 Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Trọng 04/12/2019 21:06 04/12/2019 21:06 11/12/2019 21:10
16 20191203843 - 00 Thi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn Trường Mâm non Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Ban Quản lý công trình xây dựng huyện Na Hang 04/12/2019 21:03 04/12/2019 21:03 16/12/2019 09:00
17 20191211738 - 00 Thi công xây dựng ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA KIẾT 04/12/2019 20:28 04/12/2019 20:28 12/12/2019 08:30
18 20191211698 - 00 Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam - CN Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia 04/12/2019 19:25 04/12/2019 19:25 25/12/2019 10:30
19 20191204522 - 00 Cung cấp lắp đặt Hệ thống NLMTMN tại văn phòng các đơn vị Điện lực và trạm 110kV Tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 04/12/2019 19:23 04/12/2019 19:23 15/12/2019 09:00
20 20191211683 - 00 Mua sắm thiết bị xét nghiệm thuộc Dự án 4- An toàn thực phẩm năm 2019 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Thiên 04/12/2019 19:00 04/12/2019 19:00 17/12/2019 09:00
Có 576 kết quả được tìm thấy