Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 705 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181216872 - 00 Gói thầu số 01: Mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các sở, ban, ngành, thành phố trên địa bàn tỉnh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk 07/12/2018 23:57 07/12/2018 23:57 18/12/2018 08:00
2 20181206773 - 00 Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên 04/12/2018 23:52 07/12/2018 23:55 28/12/2018 08:00
3 20181206817 - 00 Giám sát thi công Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên 04/12/2018 23:53 07/12/2018 23:55 28/12/2018 08:00
4 20181216833 - 00 Gói thầu số 03: Mua sắm máy móc, trang thiết bị của trường cao đẳng công nghệ Tây nguyên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk 07/12/2018 22:06 07/12/2018 22:06 28/12/2018 10:00
5 20181216814 - 00 Thi công xây dựng Công ty Điện lực Hòa Bình 07/12/2018 22:05 07/12/2018 22:05 18/12/2018 09:00
6 20181216815 - 00 Gói thầu số 07: Mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các huyện, thị xã, thành phố Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk 07/12/2018 21:22 07/12/2018 21:22 18/12/2018 16:00
7 20181216800 - 00 Gói thầu 02: Mua thức ăn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THUỶ SẢN THANH THÀNH ĐẠT 07/12/2018 21:11 07/12/2018 21:11 17/12/2018 16:30
8 20181172842 - 00 Gói số 01: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn 07/12/2018 21:06 07/12/2018 21:06 15/12/2018 15:00
9 20181207917 - 00 Trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo năm 2018 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 04/12/2018 20:46 07/12/2018 21:00 15/12/2018 09:00
10 20181216784 - 00 Gói thầu 01: Mua cá trắm đen giống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THUỶ SẢN THANH THÀNH ĐẠT 07/12/2018 20:35 07/12/2018 20:35 17/12/2018 16:00
11 20181216394 - 00 Mua sắm trang thiết bị kết nối trực tuyến với tỉnh ủy Công an tỉnh Bình Phước 07/12/2018 20:02 07/12/2018 20:02 20/12/2018 13:40
12 20181216770 - 00 Xây dựng và phổ biến, tuyên truyền tạp chí truyền hình về hướng dẫn phòng chống thiên tai trong trường học trên kênh truyền hình thiết yếu quốc gia Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai 07/12/2018 19:57 07/12/2018 19:57 15/12/2018 09:00
13 20181214405 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình ( Bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình và hạng mục chung ) Ủy ban nhân dân xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 07/12/2018 19:36 07/12/2018 19:36 18/12/2018 10:00
14 20181216731 - 00 gói thầu xây lắp số 06– SCTX 2018-XL công trình: “Cải tạo, nâng cấp phần kiến trúc trạm biến áp: Vân Nam 2, Bơm Hồ Goòng” Công ty Điện lực Phúc Thọ 07/12/2018 19:23 07/12/2018 19:23 12/12/2018 19:30
15 20181210358 - 01 Xây lắp công trình Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 08/12/2018 14:41 07/12/2018 18:23 18/12/2018 08:00
16 20181216622 - 01 Gói thầu số 11: Mua sắm máy tính và thiết bị tin học cho Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk 10/12/2018 09:41 07/12/2018 18:18 19/12/2108 16:00
17 20181211514 - 00 Gói thầu 01VT.SCL2019: Cung cấp máy cắt 220kV, 110kV và phụ kiện CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 07/12/2018 18:04 07/12/2018 18:04 18/12/2018 09:30
18 20181216236 - 00 01.XL: Thi công nền, mặt đường và các công trình trên tuyến Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan 07/12/2018 17:55 07/12/2018 17:55 18/12/2018 16:00
19 20181211849 - 00 Thuê trụ sở làm việc cho Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 07/12/2018 17:52 07/12/2018 17:52 17/12/2018 08:30
20 20181216666 - 00 Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 07/12/2018 17:49 07/12/2018 17:49 15/12/2018 09:00
Có 705 kết quả được tìm thấy