Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 484 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191027697 - 00 Xây dựng phần mềm số hóa và số hóa dữ liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình 10/10/2019 23:58 10/10/2019 23:58 31/10/2019 08:30
2 20191028832 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình và hạng mục chung) UBND xã Quảng Đại 10/10/2019 23:55 10/10/2019 23:55 21/10/2019 07:00
3 20191028813 - 00 Gói thầu số 02: Xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trung 10/10/2019 22:53 10/10/2019 22:53 18/10/2019 07:00
4 20191028800 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung) ủy ban nhân dân xã Vĩnh Long 10/10/2019 21:43 10/10/2019 21:43 21/10/2019 07:20
5 20191028785 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung) ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang 10/10/2019 21:14 10/10/2019 21:14 21/10/2019 07:00
6 20191028683 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 20:16 10/10/2019 20:16 21/10/2019 08:00
7 20191028658 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:13 10/10/2019 19:13 21/10/2019 08:00
8 20191028618 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:11 10/10/2019 19:11 21/10/2019 08:00
9 20191016305 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 10/10/2019 19:10 10/10/2019 19:10 18/10/2019 15:00
10 20191028553 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:05 10/10/2019 19:05 21/10/2019 08:00
11 20191014582 - 00 Xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành 10/10/2019 18:39 10/10/2019 18:39 20/10/2019 18:45
12 20191021602 - 00 Gói thầu 01 TS4: Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 10/10/2019 18:37 10/10/2019 18:37 31/10/2019 08:30
13 20191022228 - 01 Gói thầu 05 TS4: Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 10/10/2019 20:39 10/10/2019 18:34 31/10/2019 10:00
14 20191021692 - 01 Gói thầu 04 TS4: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 18/10/2019 17:53 10/10/2019 18:20 31/10/2019 09:30
15 20191021669 - 00 Gói thầu 03 TS4: Mua sắm máy photocopy, máy scan theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 10/10/2019 18:18 10/10/2019 18:18 23/10/2019 09:00
16 20191021173 - 00 Gói thầu 02 TS4: Mua sắm máy chiếu, màn chiếu theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 10/10/2019 18:10 10/10/2019 18:10 31/10/2019 09:00
17 20191028528 - 00 Thi công xây dựng công trình + chi phí hạng mục chung CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG 30/10 10/10/2019 17:59 10/10/2019 17:59 21/10/2019 08:30
18 20191024617 - 01 Xây lắp, chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn địa phương, Sở giao thông vận tải Vĩnh Phúc 18/10/2019 16:57 10/10/2019 17:45 24/10/2019 07:30
19 20191028669 - 01 Kiểm toán công trình Công ty Điện lực Thanh Hoá 21/10/2019 11:23 10/10/2019 17:43 30/10/2019 18:00
20 20191028053 - 00 Mua sắm đồ vải cho Bệnh viện 2019 Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang 10/10/2019 17:42 10/10/2019 17:42 21/10/2019 09:00
Có 484 kết quả được tìm thấy