Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 83 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181122823 - 00 Cung cấp vật tư cho hệ thống xử lý nước Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 10/11/2018 19:57 10/11/2018 19:57 19/11/2018 14:00
2 20181123347 - 00 Cung cấp dịch vụ phun thuốc phòng chống dịch bệnh và diệt chuột năm 2019 cho NMNĐ Vĩnh Tân 4 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 10/11/2018 19:52 10/11/2018 19:52 19/11/2018 14:00
3 20181125206 - 00 Trang bị bổ sung và thay thế thiết bị cắt sét cho các trạm - năm 2018 Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone 10/11/2018 18:32 10/11/2018 18:32 20/11/2018 18:35
4 20181122693 - 00 Thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cờ Đỏ 10/11/2018 16:39 10/11/2018 16:39 21/11/2018 09:00
5 20181123152 - 00 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Hùng Dũng 10/11/2018 16:11 10/11/2018 16:11 21/11/2018 16:00
6 20181114459 - 00 Gói thầu số 09 xây dựng phần mềm quản lý phòng học CNTT Bộ Tư lệnh 86 /Bộ Quốc phòng 06/11/2018 17:30 10/11/2018 16:00 30/11/2018 16:00
7 20181124540 - 00 Xây lắp công trình Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân 10/11/2018 15:44 10/11/2018 15:44 20/11/2018 16:00
8 20181122993 - 00 Kiểm toán công trình Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ 10/11/2018 15:26 10/11/2018 15:26 30/11/2018 16:00
9 20181124629 - 00 DT_1100T-KH39: Mua sắm cáp đồng bọc các loại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM 10/11/2018 15:22 10/11/2018 15:22 21/11/2018 14:00
10 20181124297 - 00 Mua sắm trang thiết bị cho khu nhà bán trú và bếp ăn dành cho các lớp chất lượng cao Trường THCS Thị Trấn Thắng TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN THẮNG 10/11/2018 15:18 10/11/2018 15:18 20/11/2018 09:30
11 20181124291 - 01 Xây dựng (Bao gồm hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phúc 11/11/2018 00:00 10/11/2018 15:04 20/11/2018 15:15
12 20181124492 - 00 SPC-3004TN-01-PC: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cáp ngầm trung thế và trạm biến áp đoạn bên trái đường từ Ngã ba Bời Lời đến Ngã ba QL22B Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 10/11/2018 15:02 10/11/2018 15:02 30/11/2018 16:30
13 20181113740 - 00 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội 06/11/2018 15:25 10/11/2018 15:00 30/11/2018 15:00
14 20181114008 - 00 Toàn bộ phần xây lắp và hạng mục chung Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 06/11/2018 16:01 10/11/2018 15:00 20/11/2018 15:00
15 20181124545 - 00 Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình CQT lưới điện các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình Công ty Điện lực Lạng Sơn 10/11/2018 14:47 10/11/2018 14:47 20/11/2018 15:00
16 20181124541 - 00 Thi công xây lắp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong 10/11/2018 14:36 10/11/2018 14:36 19/11/2018 16:00
17 20181114438 - 00 Gói thầu số 07 mua sắm phần mềm hệ thống và công cụ phục vụ đào tạo AN-ATTT, TCM tại HVKTQS, Trường SQ Thông tin; Đào tạo C4I Bộ Tư lệnh 86 /Bộ Quốc phòng 06/11/2018 17:30 10/11/2018 14:00 30/11/2018 14:00
18 20181124390 - 00 Thi công xây lắp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong 10/11/2018 13:59 10/11/2018 13:59 19/11/2018 15:00
19 20181124394 - 00 SPC-3004TN-02-PC: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cáp ngầm trung thế và trạm biến áp đoạn bên phải đường từ Ngã ba Bời Lời đến Ngã ba QL22 B Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 10/11/2018 13:18 10/11/2018 13:18 30/11/2018 16:30
20 20181114403 - 00 Gói thầu số 4 mua sắm thiết bị mạng, phụ kiện; lắp đặt, cài đặt hệ thống thiết bị CNTT, hệ thống mạng và cải tạo hạ tầng Bộ Tư lệnh 86 /Bộ Quốc phòng 06/11/2018 17:11 10/11/2018 13:00 30/11/2018 13:00
Có 83 kết quả được tìm thấy