Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 124 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190202937 - 00 Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh 11/02/2019 18:49 11/02/2019 18:49 04/03/2019 09:00
2 20190202900 - 00 09.2019- VTTB-ĐTXD: “Mua sắm vật tư thiết bị” Công ty Điện lực Phú Xuyên 11/02/2019 17:34 11/02/2019 17:34 04/03/2019 10:00
3 20190202923 - 00 Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp của công trình UBND Thị Trấn Chi Đông 11/02/2019 17:25 11/02/2019 17:25 22/02/2019 14:30
4 20190201380 - 01 Gói 01 Thi công xây lắp Công ty Điện lực Hoài Đức 18/02/2019 15:45 11/02/2019 17:15 21/02/2019 17:20
5 20190202590 - 00 Mua bổ sung bản quyền sử dụng phần mềm quản lý phát hành và kho quỹ theo hướng tập trung tại Ngân hàng Trung ương Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt nam 11/02/2019 16:50 11/02/2019 16:50 22/02/2019 09:00
6 20190202503 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Cái Răng 11/02/2019 16:29 11/02/2019 16:29 19/02/2019 09:00
7 20190202642 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Cái Răng 11/02/2019 16:18 11/02/2019 16:18 19/02/2019 09:30
8 20190157883 - 00 Mua sắm tro bay phục vụ sản xuất 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 30/01/2019 16:22 11/02/2019 16:15 05/03/2019 09:30
9 20190157457 - 00 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 30/01/2019 14:55 11/02/2019 15:30 04/03/2019 15:30
10 20190157508 - 00 Cung cấp dịch vụ phi tư vấn Thu hoạch lúa giống vụ Đông xuân 2018 -2019 Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp Kiên Giang 30/01/2019 15:07 11/02/2019 15:30 18/02/2019 15:30
11 20190202541 - 00 Toàn bộ phần xây lắp Uỷ ban nhân dân xã An Bình 11/02/2019 15:24 11/02/2019 15:24 21/02/2019 16:00
12 20190157557 - 00 Mua vật tư triển khai gia cố quản lý lỗ hổng bảo mật và kiểm soát tài khoản đặc quyền đảm bảo an ninh an toàn thông tin theo Đơn hàng 298/ĐH-NCPT Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 30/01/2019 15:18 11/02/2019 15:20 07/03/2019 14:00
13 20190152387 - 01 Thi công xây dựng công trình (Tr.đó: Có chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân 30/01/2019 14:39 11/02/2019 15:00 21/02/2019 15:00
14 20190153688 - 00 Gói thầu xây lắp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn 28/01/2019 19:25 11/02/2019 15:00 19/02/2019 08:00
15 20190153976 - 00 Gói thầu xây lắp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn 29/01/2019 09:04 11/02/2019 15:00 22/02/2019 08:00
16 20190154235 - 00 Gói thầu số 1: Chỉnh lý tài liệu của Sở Tài Chính năm 2019 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học 29/01/2019 10:00 11/02/2019 15:00 18/02/2019 15:00
17 20190157027 - 00 Gói thầu B1: Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái 30/01/2019 12:44 11/02/2019 15:00 18/02/2019 15:00
18 20190157433 - 00 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 30/01/2019 14:52 11/02/2019 15:00 04/03/2019 15:00
19 20190201316 - 00 Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú 11/02/2019 14:00 11/02/2019 14:00 25/02/2019 14:00
20 20190148126 - 00 Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị 25/01/2019 08:58 11/02/2019 14:00 04/03/2019 15:00
Có 124 kết quả được tìm thấy