Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 432 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190924412 - 01 Gói thầu số 02: Sửa chữa nhà làm việc và thay thế trang thiết bị ( bao gồm hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa 12/09/2019 10:06 11/09/2019 23:31 23/09/2019 14:30
2 20190925611 - 00 Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh 11/09/2019 22:36 11/09/2019 22:36 22/09/2019 16:30
3 20190925593 - 00 Kê khai đăng ký cấp đổi giấy CNQSD đất ( khu vực sau dồn điền đổi thửa) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành 11/09/2019 22:04 11/09/2019 22:04 23/09/2019 10:30
4 20190923047 - 00 Gói thầu số 1 toàn bộ phần xây lắp TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LƯƠNG TÀI 11/09/2019 21:58 11/09/2019 21:58 22/09/2019 07:00
5 20190924972 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:29 11/09/2019 21:29 19/09/2019 08:20
6 20190920277 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 11/09/2019 21:27 11/09/2019 21:27 23/09/2019 10:00
7 20190923207 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:24 11/09/2019 21:24 19/09/2019 08:10
8 20190922415 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:18 11/09/2019 21:18 19/09/2019 08:00
9 20190914435 - 00 Cung cấp và lắp đặt thang tải hàng phục vụ bưu chính KT1 của Bưu điện CP16 Cục Bưu điện trung ương 11/09/2019 19:45 11/09/2019 19:45 19/09/2019 10:30
10 20190925454 - 00 Thi công xây dựng nhà đặt tủ điện hạ thế – nền và hàng rào trạm biến áp Công ty Điện lực Bình Phước 11/09/2019 19:21 11/09/2019 19:21 23/09/2019 08:00
11 20190923426 - 00 Tư vấn thẩm tra bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị ngành điện Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc 11/09/2019 18:08 11/09/2019 18:08 02/10/2019 09:00
12 20190925043 - 02 Khóa bồi dưỡng, tập huấn, thi chứng chỉ theo chương trình quốc tế Cục An toàn thông tin 17/09/2019 15:22 11/09/2019 17:52 23/09/2019 10:00
13 20190868623 - 00 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Bến Tre. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 11/09/2019 17:34 11/09/2019 17:34 23/09/2019 09:00
14 20190925365 - 00 Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-Dự toán hạng mục xây dựng, di chuyển, bảo vệ hệ thống điện, trạm biến áp, cấp nước, thông tin Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội 11/09/2019 17:26 11/09/2019 17:26 02/10/2019 10:00
15 20190925350 - 00 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + Hạng mục chung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 11/09/2019 17:23 11/09/2019 17:23 21/09/2019 17:30
16 20190925427 - 00 Vận chuyển, tập kết, tiêu thụ than sản xuất mỏ Tây Bắc Ngã Hai Công ty TNHH một thành viên 35 11/09/2019 17:21 11/09/2019 17:21 17/09/2019 08:00
17 20190870681 - 00 Thay thế vật tư, linh kiện hệ thống thang máy, thang cuốn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung tâm Hội nghị Quốc gia 11/09/2019 17:17 11/09/2019 17:17 19/09/2019 09:00
18 20190925322 - 00 Xây lắp + chi phí hạng mục chung Nâng cấp đường GTNT từ cầu Tổ 4 đến ngã ba nhà ông Ninh ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú 11/09/2019 17:09 11/09/2019 17:09 19/09/2019 09:00
19 20190924229 - 00 Xây lắp công trình xây dựng nhà lớp học 6 phòng trường mầm non Tân Hưng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang 11/09/2019 17:09 11/09/2019 17:09 19/09/2019 09:00
20 20190924638 - 02 Bảo hiểm công trình BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM 12/09/2019 16:44 11/09/2019 17:09 23/09/2019 08:00
Có 432 kết quả được tìm thấy