Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 730 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191031950 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng Công an tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 23:45 11/10/2019 23:45 22/10/2019 08:00
2 20191031946 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm cả chi phí hạng mục chung) công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG THUẬN THÀNH 11/10/2019 23:18 11/10/2019 23:18 22/10/2019 10:00
3 20191031941 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng Công an tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 23:04 11/10/2019 23:04 19/10/2019 08:40
4 20191031920 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 11/10/2019 22:30 11/10/2019 22:30 22/10/2019 08:00
5 20191031907 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng Công an tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 22:09 11/10/2019 22:09 19/10/2019 08:40
6 20191031887 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ 11/10/2019 22:05 11/10/2019 22:05 22/10/2019 07:00
7 20191031901 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 11/10/2019 22:03 11/10/2019 22:03 22/10/2019 08:00
8 20191031906 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình UBND xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 11/10/2019 22:00 11/10/2019 22:00 19/10/2019 09:00
9 20191031910 - 00 Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 11/10/2019 21:49 11/10/2019 21:49 31/10/2019 22:10
10 20191031908 - 00 Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 11/10/2019 21:41 11/10/2019 21:41 31/10/2019 22:00
11 20191030453 - 00 Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 11/10/2019 21:30 11/10/2019 21:30 31/10/2019 22:00
12 20191031756 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng Công an tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 20:37 11/10/2019 20:37 19/10/2019 08:35
13 20191031884 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH 11/10/2019 20:22 11/10/2019 20:22 21/10/2019 21:20
14 20191027167 - 00 Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình: Sửa chữa các khu vệ sinh của Nhà điều trị 300 giường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 11/10/2019 20:12 11/10/2019 20:12 22/10/2019 15:00
15 20191031873 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH 11/10/2019 19:32 11/10/2019 19:32 21/10/2019 21:10
16 20191021701 - 00 Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị Máy đào bánh lốp đã qua sử dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NÔNG NGHIỆP SÔNG HIẾU 08/10/2019 19:08 11/10/2019 19:10 19/10/2019 09:00
17 20191031835 - 00 Đại tu kiến trúc trụ sở làm việc và các TBA năm 2019 Công ty Điện lực Thanh Xuân 11/10/2019 18:52 11/10/2019 18:52 23/10/2019 15:00
18 20191031809 - 00 Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu số 05 Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông 11/10/2019 18:25 11/10/2019 18:25 01/11/2019 09:00
19 20191030923 - 00 Gói thầu số 3: Cung cấp relay phục vụ sửa chữa thường xuyên cho các Nhà máy điện Phú Mỹ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 11/10/2019 18:15 11/10/2019 18:15 23/10/2019 10:00
20 20191031616 - 00 Gói thầu số 4: Cung cấp bộ chuyển tín phục vụ sửa chữa thường xuyên cho các Nhà máy điện Phú Mỹ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 11/10/2019 18:13 11/10/2019 18:13 23/10/2019 10:00
Có 730 kết quả được tìm thấy