Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 61 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190123709 - 00 Số 02: Thi công xây dựng công trình (chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng và bảo hiểm công trình) Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình thể thao thộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa 12/01/2019 23:29 12/01/2019 23:29 23/01/2019 08:00
2 20190123681 - 00 Gói thầu số 02: Toàn bộ chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung UBND phường Văn Quán 12/01/2019 22:04 12/01/2019 22:04 23/01/2019 08:00
3 20190123178 - 01 Xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, CQT lưới điện các Trạm biến áp Bình Dương 1, Bình Dương 2, Lê Chung , Canh Tân 2, Thành Phố Cao Bằng năm 2019 Công ty Điện lực Cao Bằng 16/01/2019 12:27 12/01/2019 17:10 23/01/2019 08:00
4 20190123574 - 00 Gói thầu số 12: Cung cấp biến điện áp, biến dòng điện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 12/01/2019 17:02 12/01/2019 17:02 24/01/2019 10:30
5 20190123386 - 00 Thi công xây dựng công trình + hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống 12/01/2019 16:12 12/01/2019 16:12 24/01/2019 10:00
6 20190113435 - 00 Gói thầu 01 Xl - Nhà làm việc 02 tầng và hội trường văn hóa xã Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hòa 08/01/2019 14:34 12/01/2019 16:00 23/01/2019 16:00
7 20190117061 - 00 Xây lắp và thiết bị công trình Cải tạo, CQT lưới điện TBA UBX Lưu Ngọc, TBA Quang Hán 1, TBA Xuân Nội, TBA Quang Trung 2, TBA Bản Xác, Tổng Cọt 1 huyện Trà Lĩnh năm 2019 Công ty Điện lực Cao Bằng 12/01/2019 15:45 12/01/2019 15:45 23/01/2019 08:00
8 20190122816 - 00 Thi công xây dựng công trình: Xây dựng 04 phòng chức năng, 05 phòng làm việc và nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước 12/01/2019 15:25 12/01/2019 15:25 25/01/2019 09:00
9 20190113752 - 00 Sữa chữa, cải tạo nhà làm việc HĐND-UBND phường Hoà Thuận Ủy ban nhân dân Phường Hòa Thuận 08/01/2019 16:03 12/01/2019 15:13 22/01/2019 15:13
10 20190122935 - 00 Thi công xây dựng công trình: Xây dựng 16 phòng học Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Bù Đốp Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước 12/01/2019 15:11 12/01/2019 15:11 01/02/2019 08:30
11 20190121801 - 02 XL2019-03. Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ thế huyện Ứng Hòa năm 2019 (TT Vân Đình, xã Tảo Dương Văn, Đại Cường, Hòa Lâm, Viên An, Đồng Tân, Trầm Lộng, Hồng Quang) Công ty Điện lực Ứng Hòa 21/01/2019 09:37 12/01/2019 15:08 24/01/2019 10:30
12 20190121609 - 00 Thi công xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Mai 12/01/2019 14:33 12/01/2019 14:33 22/01/2019 15:00
13 20190121440 - 00 Thi công xây dựng công trình: Xây dựng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Bù Đốp Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước 12/01/2019 14:06 12/01/2019 14:06 01/02/2019 08:30
14 20190120067 - 00 Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các trạm biến áp 110KV tài sản thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc năm 2019 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 12/01/2019 11:38 12/01/2019 11:38 23/01/2019 08:00
15 20190122985 - 00 Thi công xây lắp Công ty Điện lực Hoài Đức 12/01/2019 10:46 12/01/2019 10:46 22/01/2019 11:00
16 20190122981 - 00 22-GS18: Giám sát công trình Cải tạo đường dây hạ áp tuyến phố Đốc Ngữ Công ty Điện lực Ba Đình 12/01/2019 10:44 12/01/2019 10:44 01/02/2019 15:00
17 20190123038 - 00 Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Cẩm Thịnh Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên 12/01/2019 10:39 12/01/2019 10:39 25/01/2019 08:00
18 20190111524 - 00 Gói thầu số 42: Sơn lại nhà đội, nhà kho, gara xe và tường rào cổng ngõ Đội Truyền tải điện Phước Sơn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 12/01/2019 09:12 12/01/2019 09:12 24/01/2019 09:00
19 20190122982 - 00 THBT - VTVcab 2019 Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre 12/01/2019 09:06 12/01/2019 09:06 22/01/2019 14:30
20 20190111643 - 00 Gói thầu số 40: Sửa chữa nhà điều hành, nhà nghỉ ca, tường rào Khu QLVH Tây Quảng Nam Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 12/01/2019 09:04 12/01/2019 09:04 24/01/2019 14:00
Có 61 kết quả được tìm thấy