Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 425 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190631173 - 00 Gói số 01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất, đồ dùng dạy học Trường trung học phổ thông Minh Phú 12/06/2019 23:26 12/06/2019 23:26 20/06/2019 15:00
2 20190631054 - 00 Thi công gói thầu số 01 Phòng Kinh tế thị xã Từ Sơn 12/06/2019 22:51 12/06/2019 22:51 25/06/2019 16:00
3 20190627706 - 00 Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất, đồ dùng dạy học của trường THPT Xuân Khanh năm 2019 Trường THPT Xuân Khanh 12/06/2019 22:34 12/06/2019 22:34 20/06/2019 15:00
4 20190631101 - 00 Xây dựng Trường Tiểu học Trương Định, huyện Bù Gia Mập. (Ký hiệu XL) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập 12/06/2019 21:41 12/06/2019 21:41 24/06/2019 15:05
5 20190623371 - 01 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương 22/06/2019 09:02 12/06/2019 18:32 27/06/2019 09:00
6 20190626390 - 01 Thi công gói thầu số 01 Phòng Kinh tế thị xã Từ Sơn 25/06/2019 13:43 12/06/2019 18:05 28/06/2019 15:00
7 20190630989 - 00 Gói thầu số 42: Cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 12/06/2019 17:56 12/06/2019 17:56 17/06/2019 09:00
8 20190547232 - 00 Thi công xây lắp Bưu điện tỉnh Bình Thuận - Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 12/06/2019 17:44 12/06/2019 17:44 20/06/2019 14:30
9 20190623713 - 00 Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 12/06/2019 17:41 12/06/2019 17:41 24/06/2019 09:30
10 20190626773 - 00 Mua sắm túi cô đỡ thôn bản TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÒA BÌNH 12/06/2019 17:41 12/06/2019 17:41 26/06/2019 16:02
11 20190630904 - 01 gói 2: Mua sắm 02 MBA 110kV - 40MVA Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 20/06/2019 15:15 12/06/2019 17:40 03/07/2019 10:30
12 20190623700 - 00 Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 12/06/2019 17:39 12/06/2019 17:39 24/06/2019 10:00
13 20190630265 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 12/06/2019 17:32 12/06/2019 17:32 22/06/2019 17:45
14 20190618214 - 00 Cung cấp phần mềm quản lý mã QR Code, tem dán và dịch vụ triển khai, đào tạo sử dụng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 07/06/2019 17:06 12/06/2019 17:30 20/06/2019 08:00
15 20190630842 - 00 Gói thầu số 24: Cung cấp dịch vụ kiểm định hệ thống cân than DH1DH3 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 12/06/2019 17:23 12/06/2019 17:23 24/06/2019 14:00
16 20190630539 - 00 Xây lắp công trình Cục Quản lý đường bộ II 12/06/2019 17:20 12/06/2019 17:20 24/06/2019 15:00
17 20190630737 - 01 gói 1: Mua sắm 02 MBA 110kV - 63MVA Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 20/06/2019 15:10 12/06/2019 17:19 03/07/2019 10:00
18 20190630402 - 00 Lắp đặt thiết bị 2G, 3G, 4G cosite và phụ trợ 236 trạm tại 19 tỉnh TP khu vực miền Nam TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 12/06/2019 17:17 12/06/2019 17:17 19/06/2019 17:30
19 20190630522 - 00 Cung cấp Accu 1000Ah-2V-GEL Viễn Thông Quảng Trị-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 12/06/2019 17:04 12/06/2019 17:04 25/06/2019 14:00
20 20190627859 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án GTNT3 12/06/2019 16:57 12/06/2019 16:57 23/06/2019 08:00
Có 425 kết quả được tìm thấy