Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 518 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190928704 - 01 Xây lắp công trình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 16/09/2019 22:49 12/09/2019 22:40 22/09/2019 22:45
2 20190928903 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai 12/09/2019 22:33 12/09/2019 22:33 23/09/2019 08:30
3 20190928865 - 00 Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái 12/09/2019 21:15 12/09/2019 21:15 20/09/2019 10:00
4 20190928823 - 00 Xây lắp UBND xã Đồng Văn 12/09/2019 20:14 12/09/2019 20:14 23/09/2019 14:35
5 20190928820 - 00 Mua sắm vật tư, hóa chất thí nghiệm năm 2019 Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Công Nghệ Thông Tin Đắc Ngân 12/09/2019 19:40 12/09/2019 19:40 23/09/2019 09:00
6 20190904601 - 00 Thu thập, phân tích dữ liệu Call Trace sử dụng công cụ Geolocation để tối ưu mạng 3G và lập bản đồ vùng phủ 3G của MobiFone tại các khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Miền Trung năm 2019 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 12/09/2019 19:03 12/09/2019 19:03 25/09/2019 14:00
7 20190878270 - 00 Thu thập, phân tích dữ liệu Calltrace phục vụ tối ưu chất lượng mạng 4G và xây dựng bản đồ vùng phủ 4G thực tế của Mobifone sử dụng công cụ Geolocation tại vùng thiết bị Ericsson và Huawei năm 2019 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 12/09/2019 19:01 12/09/2019 19:01 25/09/2019 10:00
8 20190928711 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 12/09/2019 19:00 12/09/2019 19:00 23/09/2019 08:35
9 20190928804 - 00 Gói thầu số 3: Xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 12/09/2019 18:57 12/09/2019 18:57 19/09/2019 19:30
10 20190928395 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 12/09/2019 18:45 12/09/2019 18:45 23/09/2019 08:30
11 20190924415 - 00 Gói thầu số 1: Thi công công trình Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hóa 12/09/2019 18:31 12/09/2019 18:31 19/09/2019 19:00
12 20190922073 - 00 Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI 12/09/2019 18:29 12/09/2019 18:29 03/10/2019 14:00
13 20190909751 - 00 Thu thập, phân tích dữ liệu Call Trace sử dụng công cụ Geolocation để tối ưu mạng 3G và lập bản đồ vùng phủ 3G của MobiFone tại Hà Nội và khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2019 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 12/09/2019 18:17 12/09/2019 18:17 26/09/2019 15:00
14 20190928750 - 00 Gói thầu số 3: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG NHÂN 12/09/2019 18:10 12/09/2019 18:10 19/09/2019 18:30
15 20190910151 - 00 Thu thập, phân tích dữ liệu Call Trace phục vụ tối ưu chất lượng mạng 3G và xây dựng bản đồ vùng phủ 3G thực tế của MobiFone sử dụng công cụ Geolocation tại khu vực miền Nam năm 2019 Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 12/09/2019 17:58 12/09/2019 17:58 26/09/2019 10:00
16 20190925951 - 00 Thi công xây lắp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 12/09/2019 17:51 12/09/2019 17:51 20/09/2019 08:00
17 20190928198 - 00 Mua bổ sung bản quyền cho Hệ thống xác thực mật khẩu sử dụng một lần tích hợp với Hệ thống thư điện tử Thành phố năm 2019 Văn phòng UBND thành phố Hà Nội 12/09/2019 17:49 12/09/2019 17:49 23/09/2019 08:30
18 20190924665 - 00 Gói thầu 02- Công tơ điện tử 2020- Công tơ điện tử 1 pha PLC (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội 12/09/2019 17:46 12/09/2019 17:46 03/10/2019 10:00
19 20190919027 - 00 Gói thầu 02- Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu từ công tơ điện tử PLC năm 2020 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội 12/09/2019 17:38 12/09/2019 17:38 24/09/2019 15:00
20 20190928319 - 00 Thi công xây lắp công trình Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La 12/09/2019 17:34 12/09/2019 17:34 23/09/2019 08:00
Có 518 kết quả được tìm thấy