Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 440 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190635159 - 00 Hệ thống lọc nước đầu nguồn bằng màng lọc RO Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 13/06/2019 23:32 13/06/2019 23:32 21/06/2019 10:00
2 20190635098 - 00 Giám sát thi công xây dựng Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 13/06/2019 21:41 13/06/2019 21:41 06/07/2019 15:30
3 20190635071 - 00 Thi công xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú 13/06/2019 20:49 13/06/2019 20:49 24/06/2019 09:00
4 20190635054 - 00 Sửa chữa Bờ bao xã Sơn Định – Hạng mục: Bờ bao Sơn Phụng ( chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung) Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 13/06/2019 20:42 13/06/2019 20:42 24/06/2019 15:30
5 20190632654 - 01 Gói thầu 41 2019-XL-ĐTXD:”Xây lắp” Công ty Điện lực Phú Xuyên 14/06/2019 16:10 13/06/2019 18:20 24/06/2019 16:15
6 20190626777 - 00 Xâp lắp Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành 13/06/2019 18:17 13/06/2019 18:17 23/06/2019 18:30
7 20190633679 - 04 Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - Đợt 1 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG 1, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 18/06/2019 09:22 13/06/2019 18:06 21/06/2019 10:30
8 20190613576 - 00 Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 13/06/2019 17:51 13/06/2019 17:51 24/06/2019 10:00
9 20190634630 - 01 Gói thầu 44.2019-XL-ĐTXD: “Xây lắp” Công ty Điện lực Phú Xuyên 18/06/2019 16:22 13/06/2019 17:39 24/06/2019 16:35
10 20190632754 - 00 Gói thầu 43.2019-XL-ĐTXD:”Xây lắp” Công ty Điện lực Phú Xuyên 13/06/2019 17:35 13/06/2019 17:35 24/06/2019 16:00
11 20190634572 - 00 Mua bưởi da xanh ghép Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Giang 13/06/2019 17:35 13/06/2019 17:35 21/06/2019 15:00
12 20190634948 - 00 Gói thầu: Cung cấp trang thiết bị trường học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và hàng hải thương mại 13/06/2019 17:25 13/06/2019 17:25 19/06/2019 09:00
13 20190634469 - 00 Cải tạo, sửa chữa, kéo nguồn điện phòng làm việc và phòng máy tại tầng 3 nhà B1 Trung tâm Thông tin thủy săm Trung tâm Thông tin thủy sản 13/06/2019 17:18 13/06/2019 17:18 21/06/2019 16:00
14 20190634129 - 01 Gói thầu 42.2019-XL-ĐTXD:”Xây lắp” Công ty Điện lực Phú Xuyên 17/06/2019 13:40 13/06/2019 17:17 24/06/2019 16:30
15 20190634858 - 00 Lắp đặt Hệ thống báo khói-báo nhiệt TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 13/06/2019 17:11 13/06/2019 17:11 27/06/2019 14:00
16 20190630587 - 00 Gói thầu số 27: Cung cấp bản quyền phần mềm phòng chống mã độc cho Công ty Thuỷ điện An Khê - Ka Nak Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak 13/06/2019 17:10 13/06/2019 17:10 21/06/2019 09:00
17 20190634660 - 00 Thi công xây dựng Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thịnh 13/06/2019 17:08 13/06/2019 17:08 21/06/2019 09:00
18 20190633165 - 00 Thi công xây lắp và thiết bị (xây lắp và thiết bị + hạng mục chung) Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước 13/06/2019 17:02 13/06/2019 17:02 24/06/2019 15:00
19 20190604817 - 00 Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG 13/06/2019 16:59 13/06/2019 16:59 21/06/2019 09:00
20 20190631311 - 00 Gói thầu số 01: Xây lắp Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đạ Huoai 13/06/2019 16:57 13/06/2019 16:57 21/06/2019 11:00
Có 440 kết quả được tìm thấy