Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 397 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200128762 - 00 Gói thầu 01TC SCL2020: Sửa chữa máy thử rơ le công suất lớn MH-DRTS6-ISA-Italy-Serial 2007 14195-4 Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật 4 14/01/2020 21:53 14/01/2020 21:53 07/02/2020 14:00
2 20200133460 - 00 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên 14/01/2020 19:15 14/01/2020 19:15 22/01/2020 08:00
3 20200133470 - 01 Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/01/2020 19:04 14/01/2020 19:02 03/02/2020 08:00
4 20200132675 - 00 Mua thiết bị, vật tư ứng cứu tải cao cho hệ thống CEPH - SmartCloud Tân Thuận Công ty công nghệ thông tin VNPT Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 14/01/2020 18:50 14/01/2020 18:50 18/01/2020 08:30
5 20200128156 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:14 14/01/2020 18:33 22/01/2020 15:00
6 20200129058 - 00 Mua sắm máy chiếu và thiết bị lưu trữ Viện Toán học 14/01/2020 18:30 14/01/2020 18:30 22/01/2020 09:00
7 20200128334 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:13 14/01/2020 18:29 22/01/2020 15:00
8 20200128792 - 00 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ và máy chà sàn liên hợp Viện Toán học 14/01/2020 18:25 14/01/2020 18:25 22/01/2020 09:00
9 20200128502 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:11 14/01/2020 18:16 22/01/2020 15:00
10 20200133248 - 00 Cung cấp mực in và mực photocopy các loại Bệnh viện Hùng Vương 14/01/2020 18:13 14/01/2020 18:13 22/01/2020 09:00
11 20200127928 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:10 14/01/2020 18:12 22/01/2020 15:00
12 20200133359 - 00 Xây dựng nền và mặt đê Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 14/01/2020 17:59 14/01/2020 17:59 21/01/2020 19:00
13 20200133351 - 00 Trang bị âm thanh phòng khánh tiết tầng 6 VCB Kon Tum Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum 14/01/2020 17:33 14/01/2020 17:33 20/01/2020 15:00
14 20200133262 - 00 Xây dựng nền và mặt đê Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 14/01/2020 17:22 14/01/2020 17:22 21/01/2020 18:00
15 20200131304 - 00 Gói thầu số 8: Tủ truyền động dao cách ly Công ty Truyền Tải Điện 4 14/01/2020 17:12 14/01/2020 17:12 03/02/2020 09:00
16 20191212174 - 00 Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ Bưu điện tỉnh Bình Phước 14/01/2020 17:11 14/01/2020 17:11 21/01/2020 17:10
17 20200131804 - 01 Thi công xây dựng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang 30/01/2020 14:45 14/01/2020 17:10 06/02/2020 15:00
18 20200132795 - 00 Gói thầu số 12: Thiết bị truyền dẫn và đóng cắt Công ty Truyền Tải Điện 4 14/01/2020 17:10 14/01/2020 17:10 03/02/2020 09:00
19 20200122206 - 00 Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng (trồng bổ sung cây xanh) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh 09/01/2020 17:07 14/01/2020 17:10 22/01/2020 09:00
20 20200130218 - 00 Xây lắp Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 14/01/2020 17:01 14/01/2020 17:01 21/01/2020 17:10
Có 397 kết quả được tìm thấy