Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 392 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200226902 - 00 Thi công xây dựng công trình + chi phí hạng mục chung Công ty cổ phần thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Minh Long 14/02/2020 22:39 14/02/2020 22:39 22/02/2020 08:15
2 20200213270 - 00 Thi công xây dựng công trình + HMC Ủy ban nhân dân xã Tiền Yên 14/02/2020 22:22 14/02/2020 22:22 29/02/2020 15:00
3 20200218771 - 00 Gói thầu số 6:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước TK BVTC; thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km1506+100 đến Km1688+040 Ban Quản lý dự án Đường sắt 14/02/2020 21:57 14/02/2020 21:57 06/03/2020 16:00
4 20200218764 - 00 Gói thầu số 5:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước TK BVTC; thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km1363+780 đến Km1506+100 Ban Quản lý dự án Đường sắt 14/02/2020 21:54 14/02/2020 21:54 06/03/2020 13:30
5 20200201338 - 00 Gói thầu số 2: Hóa chất, dụng cụ năm 2019 Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14/02/2020 21:52 14/02/2020 21:52 24/02/2020 14:30
6 20200211408 - 00 Gói thầu số 6:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước TK BVTC; thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km207+000 đến Km319+020 và 06 ga (không gồm hạng mục thông tin tín hiệu) Ban Quản lý dự án Đường sắt 14/02/2020 21:50 14/02/2020 21:50 06/03/2020 11:00
7 20200201155 - 00 Gói thầu số 1: Nguyên vật liệu, linh kiện năm 2019 Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 14/02/2020 21:49 14/02/2020 21:49 24/02/2020 09:30
8 20200211298 - 00 Gói thầu số 5:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước TK BVTC; thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km0+000 đến Km207+000 (không gồm hạng mục thông tin tín hiệu) Ban Quản lý dự án Đường sắt 14/02/2020 21:47 14/02/2020 21:47 06/03/2020 08:30
9 20200212365 - 00 Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò 14/02/2020 21:46 14/02/2020 21:46 20/02/2020 08:30
10 20200226892 - 00 Tư vấn lập thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình Công an tỉnh Hưng Yên 14/02/2020 20:36 14/02/2020 20:36 06/03/2020 16:00
11 20200226865 - 00 Gói thầu số 10: Thi công Hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng, khóm 5 (giai đoạn 2). Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang 14/02/2020 20:14 14/02/2020 20:14 24/02/2020 14:00
12 20200220881 - 00 Xây lắp công trình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 14/02/2020 19:53 14/02/2020 19:53 25/02/2020 11:30
13 20200226852 - 00 Tư vấn lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1 500 Dự án ĐTXD Khu Trung tâm (QG-HN03) Văn phòng Đại học Quốc Gia Hà Nội 14/02/2020 19:46 14/02/2020 19:46 06/03/2020 09:00
14 20200226838 - 00 Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của Kiểm toán nhà nước Trung tâm Tin học 14/02/2020 18:48 14/02/2020 18:48 25/02/2020 09:15
15 20200226797 - 01 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục hoán chuyển xử lý non, quá tải máy biến thế” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh 18/02/2020 13:12 14/02/2020 18:28 25/02/2020 08:00
16 20200226785 - 00 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - hạng mục thay thế các máy biến áp không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh 14/02/2020 18:18 14/02/2020 18:18 25/02/2020 08:00
17 20200226734 - 00 Duy trì hoạt động của mạng LAN Trung tâm Tin học 14/02/2020 18:14 14/02/2020 18:14 25/02/2020 09:00
18 20200226771 - 00 Gói thầu số 05- Thi công xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Hải Dương 14/02/2020 17:46 14/02/2020 17:46 22/02/2020 08:00
19 20200223584 - 01 Gói thầu số 10: Thi công Đường Đình liên ấp Tân Hạnh – Tân Phúc Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đại Phúc 14/02/2020 20:29 14/02/2020 17:42 25/02/2020 09:00
20 20200226661 - 00 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:35 14/02/2020 17:35 28/02/2020 14:00
Có 392 kết quả được tìm thấy