Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 470 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190837964 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 22:23 14/08/2019 22:23 26/08/2019 14:15
2 20190827789 - 00 Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024 Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình 14/08/2019 22:20 14/08/2019 22:20 26/08/2019 08:00
3 20190837863 - 03 Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH MTV Xây dựng và Công nghệ môi trường Quang Trung 21/08/2019 10:51 14/08/2019 22:19 25/08/2019 10:00
4 20190837546 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây lắp Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô 14/08/2019 21:51 14/08/2019 21:51 25/08/2019 08:00
5 20190837948 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 21:51 14/08/2019 21:51 26/08/2019 14:00
6 20190830713 - 00 Xây lắp và vật tư còn lại Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 21:18 14/08/2019 21:18 29/08/2019 08:00
7 20190827721 - 00 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình 14/08/2019 21:15 14/08/2019 21:15 05/09/2019 09:00
8 20190837923 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 14/08/2019 21:13 14/08/2019 21:13 25/08/2019 16:00
9 20190837933 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 21:12 14/08/2019 21:12 26/08/2019 13:45
10 20190801507 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ 14/08/2019 21:06 14/08/2019 21:06 24/08/2019 21:15
11 20190837919 - 01 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 16/08/2019 14:11 14/08/2019 20:43 26/08/2019 13:30
12 20190837906 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình UBND xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 14/08/2019 19:40 14/08/2019 19:40 26/08/2019 15:00
13 20190837832 - 00 Thiết bị Phòng thí nghiệm đa dạng sinh học và môi trường biển năm 2019 Viện Tài nguyên và Môi trường biển 14/08/2019 19:04 14/08/2019 19:04 05/09/2019 09:00
14 20190837893 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 14/08/2019 19:02 14/08/2019 19:02 26/08/2019 08:30
15 20190837206 - 01 May sắm đồng phục cho CBCNV-NLĐ năm 2019 Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 15/08/2019 08:37 14/08/2019 18:33 22/08/2019 09:30
16 20190837690 - 00 Gói thầu số 114: Mua sắm sắt thép các loại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng 14/08/2019 17:50 14/08/2019 17:50 26/08/2019 14:00
17 20190837057 - 00 Mua sắm thiết bị Trường Mẫu giáo Tân Tiến, huyện Bù Đốp (Ký hiệu: TB) Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước 14/08/2019 17:42 14/08/2019 17:42 23/08/2019 09:00
18 20190837352 - 00 Thi công xây dựng + lắp đặt thiêt bị công trình: Điện bản Chua Tai, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 14/08/2019 17:41 14/08/2019 17:41 24/08/2019 09:00
19 20190837773 - 00 Xây lắp Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My 14/08/2019 17:40 14/08/2019 17:40 26/08/2019 09:00
20 20190837475 - 00 Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình: Điện bản Pa Chè 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 14/08/2019 17:39 14/08/2019 17:39 24/08/2019 11:00
Có 470 kết quả được tìm thấy