Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 427 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200136571 - 01 Gói thầu số 04: Xây dựng công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển 17/01/2020 04:05 15/01/2020 23:01 31/01/2020 10:20
2 20200136553 - 01 Gói thầu số 03: Xây dựng công trình Công ty cổ phần quản lý dự án VTA Việt Nam Chi nhánh Thái Bình 18/01/2020 11:48 15/01/2020 22:06 02/02/2020 10:00
3 20200133609 - 00 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Hưng Phát 15/01/2020 22:02 15/01/2020 22:02 02/02/2020 09:00
4 20200136532 - 00 Gói thầu số 04: Mua sắm In phong bì chúc mừng năm mới Công ty cổ phần quản lý dự án VTA Việt Nam Chi nhánh Thái Bình 15/01/2020 21:25 15/01/2020 21:25 22/01/2020 21:30
5 20200136521 - 00 Gói thầu số 03: Mua sắm In thiếp chúc mừng năm mới Công ty cổ phần quản lý dự án VTA Việt Nam Chi nhánh Thái Bình 15/01/2020 21:24 15/01/2020 21:24 22/01/2020 21:30
6 20200136351 - 00 Xây dựng Trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ kèm theo BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 15/01/2020 19:24 15/01/2020 19:24 22/01/2020 19:30
7 20200135576 - 00 Xây dựng tuyến ống cấp nước bổ sung nguồn nước cho trạm cấp nước Bạch Mai Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội 15/01/2020 18:34 15/01/2020 18:34 07/02/2020 08:30
8 20200136322 - 00 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + HMC Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 15/01/2020 18:26 15/01/2020 18:26 03/02/2020 09:30
9 20200136289 - 00 Gói thầu thi công xây dựng (Chi phí xây dựng HMC) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 15/01/2020 18:19 15/01/2020 18:19 22/01/2020 20:00
10 20200136326 - 00 Gói thầu số 02: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Ban Quản Lý Dự Án xây dựng huyện Yên Dũng 15/01/2020 18:19 15/01/2020 18:19 11/02/2020 18:30
11 20200133715 - 00 Thi công xây lắp công trình Xây dựng hạ ngầm các tuyến phố Công ty Điện lực Sơn Tây 15/01/2020 17:55 15/01/2020 17:55 03/02/2020 08:00
12 20200135284 - 01 Gói thầu số 38: Thi công xây dựng nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật đường số 7; 14; 16; (giai đoạn 1) Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phước 16/01/2020 16:28 15/01/2020 17:48 04/02/2020 08:30
13 20200136189 - 00 Gói thầu 02VT.SCL2020: Cung cấp tủ hợp bộ 22kV, thiết bị 35kV và phụ kiện nhất thứ CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 15/01/2020 17:45 15/01/2020 17:45 03/02/2020 14:44
14 20200125747 - 00 Mua sắm dịch vụ tham quan du lịch tại Phú Yên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 10/01/2020 17:42 15/01/2020 17:45 22/01/2020 17:45
15 20200126952 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 15/01/2020 17:44 15/01/2020 17:44 03/02/2020 09:10
16 20200130763 - 00 Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC (bao gồm chi phí hạng mục chung) Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng 15/01/2020 17:39 15/01/2020 17:39 22/01/2020 17:40
17 20200136015 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa 15/01/2020 17:37 15/01/2020 17:37 05/02/2020 15:00
18 20190969967 - 00 Bảo hiểm công trình đoạn từ Km0+000 đến Km4+787,24 Ban Quản lý dự án Giao thông Khu vực cảng Cái Mép Thị Vải 15/01/2020 17:31 15/01/2020 17:31 22/01/2020 17:30
19 20200136209 - 00 Gói thầu số 03 - Cung cấp, vận chuyển thiết bị điện các loại Công ty Điện lực Sơn La 15/01/2020 17:28 15/01/2020 17:28 20/01/2020 17:30
20 20200136276 - 00 Mua sắm RAM lắp cho máy tính năm 2020 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận 15/01/2020 17:21 15/01/2020 17:21 21/01/2020 07:00
Có 427 kết quả được tìm thấy