Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 84 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200223589 - 00 Xây lắp công trình: Lắp đặt đèn đường chiếu sáng đoạn từ QL1A đi thôn Việt Hương, thôn Chí Mìu xã Hương Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang 15/02/2020 23:01 15/02/2020 23:01 24/02/2020 09:00
2 20200223872 - 00 Xây dựng hệ thống mạng LAN tại trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, số 12 Bạch Đằng, quận Hải Châu Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 15/02/2020 22:39 15/02/2020 22:39 24/02/2020 09:00
3 20200155057 - 00 Thi công xây lắp Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàn Mỹ 15/02/2020 21:34 15/02/2020 21:34 25/02/2020 09:00
4 20200228271 - 00 Gói thầu số 09 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:10 15/02/2020 19:10 12/03/2020 09:00
5 20200228270 - 00 Gói thầu số 08 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:10 15/02/2020 19:10 12/03/2020 09:00
6 20200228269 - 00 Gói thầu số 07 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:09 15/02/2020 19:09 12/03/2020 09:00
7 20200228268 - 00 Gói thầu số 06 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:08 15/02/2020 19:08 12/03/2020 09:00
8 20200228267 - 00 Gói thầu số 05 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:07 15/02/2020 19:07 12/03/2020 09:00
9 20200228266 - 00 Gói thầu số 04 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 15/02/2020 19:07 15/02/2020 19:07 12/03/2020 09:00
10 20200228265 - 01 Gói thầu số 03 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 17/02/2020 11:05 15/02/2020 19:06 12/03/2020 09:00
11 20200228264 - 01 Gói thầu số 02 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 17/02/2020 11:04 15/02/2020 19:05 12/03/2020 09:00
12 20200228263 - 01 Gói thầu số 01 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC 17/02/2020 11:03 15/02/2020 19:03 12/03/2020 09:00
13 20200228251 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khúc Xuyên 15/02/2020 18:23 15/02/2020 18:23 27/02/2020 15:00
14 20200228097 - 00 Gói thầu xây lắp: Hệ thống kênh mương tưới, tiêu cánh đồng buôn M rê, xã Hòa Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Dịch vụ Gia Luận 15/02/2020 18:13 15/02/2020 18:13 26/02/2020 09:00
15 20200226000 - 00 Gói thầu số 13: Dịch vụ sự nghiệp công công tác Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến ĐT.202, ĐT.202 nhánh, ĐT.204, ĐT.208, ĐT.212, ĐT.ĐC-SH Ban Quản lý bảo trì đường bộ 15/02/2020 17:34 15/02/2020 17:34 25/02/2020 17:45
16 20200227477 - 00 Tư vấn kháo sát, lập thiết kế quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch chung xây dựng đô thị Võ Lao, huyện Văn Bàn Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 15/02/2020 17:07 15/02/2020 17:07 07/03/2020 09:00
17 20200228205 - 00 Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Vân Hà 15/02/2020 16:33 15/02/2020 16:33 27/02/2020 08:00
18 20200227122 - 00 Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công ty TNHH tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh 15/02/2020 16:29 15/02/2020 16:29 24/02/2020 09:00
19 20200227188 - 00 Gói thầu số 4: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng 15/02/2020 16:14 15/02/2020 16:14 25/02/2020 16:20
20 20200228172 - 00 Gói thầu số 03: Xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty cổ phần quản lý dự án VTA Việt Nam Chi nhánh Thái Bình 15/02/2020 16:13 15/02/2020 16:13 25/02/2020 16:30
Có 84 kết quả được tìm thấy