Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 406 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200366554 - 00 Mua sắm trang thiết bị Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch 26/03/2020 23:00 26/03/2020 23:00 06/04/2020 08:30
2 20200362780 - 02 Toàn bộ phần chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung: công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giaó dục nghề nghiệp - Giaó dục thường xuyên, Trường THCS thị trấn, Trường tiểu học thị trấn, Trường mầm non thị trấn Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 31/03/2020 21:45 26/03/2020 22:30 07/04/2020 08:00
3 20200362181 - 00 Nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu Trường Đại học Thủy Lợi 26/03/2020 22:15 26/03/2020 22:15 03/04/2020 10:00
4 20200366137 - 00 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng năm 2020 Trung tâm điều dưỡng Người có công số I Hà Nội 26/03/2020 21:25 26/03/2020 21:25 03/04/2020 10:00
5 20200364248 - 01 Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế và chi phí hạng mục chung) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG L.C 26/03/2020 23:38 26/03/2020 21:14 06/04/2020 09:00
6 20200361802 - 00 Gói thầu số 02: Máy sấy công nghiệp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 26/03/2020 21:08 26/03/2020 21:08 07/04/2020 08:00
7 20200361222 - 00 Gói thầu số 01: Máy siêu âm Doppler màu tổng quát Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 26/03/2020 21:06 26/03/2020 21:06 07/04/2020 08:00
8 20200366447 - 00 Xây lắp công trình (Đã bao gồm chi phí lán trại, chi phí đảm bảo giao thông và chi phí một số công tác không xác định khối lượng từ thiết kế) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng 26/03/2020 21:05 26/03/2020 21:05 06/04/2020 07:30
9 20200359930 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây lắp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN HỢP 26/03/2020 20:47 26/03/2020 20:47 06/04/2020 08:00
10 20200360009 - 00 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH tư vấn đầu tư Quang Thắng 26/03/2020 20:36 26/03/2020 20:36 06/04/2020 15:00
11 20200366441 - 00 “SCTX-2020-50: Sửa chữa, bảo trì định kỳ, kiểm định, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy của hệ thống quan trắc khí thải dây chuyền 2 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 26/03/2020 20:19 26/03/2020 20:19 06/04/2020 10:00
12 20200362184 - 00 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Xuân Phương, huyện Phú Bình; Hạng mục: Nhà lớp học UBND xã Xuân Phương 26/03/2020 20:18 26/03/2020 20:18 02/04/2020 20:30
13 20200366425 - 00 Gói thầu 09-BHVC PTVT-KT: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vật chất cho các phương tiện vận tải tại tỉnh Kon Tum Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung 26/03/2020 20:14 26/03/2020 20:14 03/04/2020 09:00
14 20200366417 - 00 Gói thầu 03-BHVC PTVT-TTH: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vật chất cho các phương tiện vận tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung 26/03/2020 20:13 26/03/2020 20:13 03/04/2020 09:00
15 20200366445 - 00 Mua sắm trang phục dân quân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang 26/03/2020 20:03 26/03/2020 20:03 21/04/2020 14:00
16 20200366421 - 00 “SCTX-2020-52: Phá dỡ các nhà kho trên đường đi vào trạm tuần hoàn dây chuyền 1 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 26/03/2020 19:40 26/03/2020 19:40 03/04/2020 10:00
17 20200366415 - 00 SCTX2020-44 : Sửa chữa sự cố hệ thống điện một chiều nhà một chiều số 2 dây chuyền 1 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 26/03/2020 19:35 26/03/2020 19:35 06/04/2020 09:00
18 20200366397 - 00 Thuê máy chủ san tải và dự phòng cho hệ thống web ghi chỉ số và ký số Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội 26/03/2020 19:32 26/03/2020 19:32 01/04/2020 16:00
19 20200363747 - 00 Thi công xây dựng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Tiến Mạnh 26/03/2020 19:25 26/03/2020 19:25 02/04/2020 20:15
20 20200316973 - 00 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Ban quản lý dự án công trình Đầm Hà 26/03/2020 19:07 26/03/2020 19:07 20/04/2020 09:00
Có 406 kết quả được tìm thấy