Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 689 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191208179 - 00 Khám sức khỏe tập chung cho công chức, viên chức năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 03/12/2019 23:37 03/12/2019 23:37 11/12/2019 09:00
2 20191207633 - 00 Văn phòng phẩm BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 03/12/2019 23:16 03/12/2019 23:16 13/12/2019 14:00
3 20191208169 - 00 Gói thầu 1: Hội trường - Nhà văn hóa UBND xã Thiện Trung (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè 03/12/2019 23:11 10/12/2019 08:00 20/12/2019 09:00
4 20191208173 - 00 Gói thầu 1: Hội trường - Nhà văn hóa UBND xã Thiện Trí (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè 03/12/2019 23:11 10/12/2019 08:00 20/12/2019 09:00
5 20191208177 - 00 Gói thầu 1: Hội trường - Nhà văn hóa UBND xã An Hữu (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè 03/12/2019 23:11 10/12/2019 08:00 20/12/2019 09:00
6 20191208188 - 00 Thi công xây dựng UBND phường Khương Đình thuộc UBND Quận Thanh Xuân 03/12/2019 23:03 03/12/2019 23:03 14/12/2019 09:30
7 20191208160 - 00 Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt 03/12/2019 22:49 07/12/2019 08:00 17/12/2019 08:30
8 20191208163 - 00 Xây lắp CÔNG TY TNHH MTV QUỐC BẢO KON TUM 03/12/2019 22:38 09/12/2019 08:00 16/12/2019 09:00
9 20191208138 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung) Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam 03/12/2019 22:14 03/12/2019 22:14 14/12/2019 16:00
10 20191208132 - 00 Màn hình cảm ứng tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn 03/12/2019 21:59 03/12/2019 21:59 11/12/2019 09:00
11 20191208115 - 00 Thi công xây dựng UBND phường Khương Đình thuộc UBND Quận Thanh Xuân 03/12/2019 21:53 03/12/2019 21:53 14/12/2019 09:15
12 20191204711 - 00 Mua sắm trang thiết bị phục vụ việc thu âm, phát thanh và hệ thống ăng-ten đài truyền thanh tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 03/12/2019 20:58 03/12/2019 20:58 11/12/2019 10:00
13 20191208100 - 00 Tư vấn giám sát gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.93 huyện Tiên Lữ (Đoạn từ Km4+00 đến ĐT.378) Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú 03/12/2019 20:01 10/12/2019 09:00 30/12/2019 09:00
14 20191207107 - 00 Gói thầu số 6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối, nâng cấp trạm biến áp từ 160 kVA lên 400kVA Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 03/12/2019 18:53 03/12/2019 18:53 14/12/2019 08:30
15 20191208057 - 00 Cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất và khí sạch phòng mổ (bao gồm panel trần, tường, tủ âm tường) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 03/12/2019 18:47 07/12/2019 09:00 27/12/2019 10:00
16 20191207688 - 00 Gói thầu số 2: Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng thay thế và làm bảng báo Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi 03/12/2019 18:46 03/12/2019 18:46 14/12/2019 09:00
17 20191208050 - 00 Cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế (bao gồm bộ phận theo dõi áp lực, máy hút, máy nén khí, oxy lỏng trung tâm, pendant rần) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 03/12/2019 18:43 07/12/2019 09:00 27/12/2019 09:00
18 20191207676 - 00 Gói thầu số 7a: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 7 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt 03/12/2019 18:40 03/12/2019 18:40 23/12/2019 19:00
19 20191208002 - 00 Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái 03/12/2019 18:30 03/12/2019 18:30 09/12/2019 15:00
20 20191208018 - 00 Mua vắc xin, hoá chất sát trùng phòng bệnh cho gà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên 03/12/2019 18:29 09/12/2019 08:00 16/12/2019 10:00
Có 689 kết quả được tìm thấy