Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 403 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181213783 - 00 Cung cấp giống cây Giỗi phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán trên lâm phận rừng phòng hộ Bắc Sông Bung Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Bung 06/12/2018 22:54 12/12/2018 08:00 19/12/2018 08:00
2 20181171973 - 01 Gói thầu số 10: Dây ACX (ACR) 240\32 và ACXH 240 Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 06/12/2018 22:50 29/11/2018 13:43 20/12/2018 09:00
3 20181170676 - 01 Gii thầu số 9: Dây ACX (ACR) 120\19-185\ 24 Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 06/12/2018 22:47 29/11/2018 13:40 20/12/2018 09:00
4 20181213790 - 00 Mua dầu đun đi biển 9 tháng năm 2018 Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển 06/12/2018 22:44 12/12/2018 08:00 20/12/2018 07:30
5 20181167598 - 01 Gói thầu số 6: Cáp đồng chống thấm (CX) – Dây nhôm chống thấm (AX) Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 06/12/2018 22:44 29/11/2018 13:37 20/12/2018 09:00
6 20181164180 - 01 Gói thầu số 5: Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi (LV-ABC 4x120 – 4x185) Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 06/12/2018 22:40 29/11/2018 13:34 20/12/2018 09:00
7 20181212415 - 00 Cung cấp Tang và Băng tải phục vụ công tác dự phòng sản xuất - NMNĐ Vĩnh Tân 2 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 06/12/2018 20:41 06/12/2018 20:41 18/12/2018 14:00
8 20181213758 - 00 Xây lắp công trình Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhất Nguyên 06/12/2018 20:01 06/12/2018 20:01 17/12/2018 14:00
9 20181200273 - 01 Gói 01 Mua sắm vật tư thiết bị Công ty Điện lực Hoài Đức 06/12/2018 19:47 01/12/2018 13:07 11/12/2018 14:15
10 20181213756 - 00 Thuê kho lưu trữ tài liệu của Chi cục Thuế quận Đống Đa CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 06/12/2018 18:37 12/12/2018 10:00 19/12/2018 10:30
11 20181213755 - 00 Thuê nhà làm văn phòng làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 06/12/2018 18:33 12/12/2018 09:00 19/12/2018 09:45
12 20181213753 - 00 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2019 cho Cục Thuế thành phố Hà Nội CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 06/12/2018 18:26 12/12/2018 08:30 19/12/2018 09:00
13 20181166412 - 00 Gói 7 “Cung cấp tiếp địa mạ kẽm và dây chống sét” Công ty Truyền tải điện 3 06/12/2018 18:15 06/12/2018 18:15 17/12/2018 09:00
14 20181170817 - 00 Mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác lâm sàng và cận lâm sàng Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định 06/12/2018 18:05 06/12/2018 18:05 17/12/2018 09:30
15 20181213727 - 00 Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu của đề tài Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng 06/12/2018 17:54 12/12/2018 09:00 19/12/2018 09:00
16 20181213723 - 00 Cung cấp vật tư phục vụ lắp đặt nhà bảo quản thiết bị Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự 06/12/2018 17:51 12/12/2018 08:00 19/12/2018 08:00
17 20181213721 - 00 Cung cấp vật tư, trang thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống điều khiển Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự 06/12/2018 17:50 12/12/2018 08:00 19/12/2018 08:00
18 20181213724 - 00 Cung cấp vật tư, trang thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống điện động lực Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự 06/12/2018 17:50 12/12/2018 08:00 19/12/2018 08:00
19 20181213725 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn 06/12/2018 17:50 12/12/2018 08:00 22/12/2018 08:00
20 20181213652 - 00 Xây dựng, chuyển đổi và tạo lập CSDL liên thông hệ thống CSDL quản lý văn bản và điều hành công việc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang 06/12/2018 17:38 06/12/2018 17:38 27/12/2018 09:30
Có 403 kết quả được tìm thấy