Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 456 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191027697 - 00 Xây dựng phần mềm số hóa và số hóa dữ liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình 10/10/2019 23:58 10/10/2019 23:58 31/10/2019 08:30
2 20191028832 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình và hạng mục chung) UBND xã Quảng Đại 10/10/2019 23:55 10/10/2019 23:55 21/10/2019 07:00
3 20191028839 - 00 Gói thầu số 08: Thi công xây dựng dựng mới hội trường xã Vĩnh Phước B huyện Gò Quao, xã Ngọc Thành huyện Giồng Riềng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang 10/10/2019 23:41 16/10/2019 08:00 26/10/2019 08:30
4 20191028813 - 00 Gói thầu số 02: Xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trung 10/10/2019 22:53 10/10/2019 22:53 18/10/2019 07:00
5 20191028811 - 00 Mua quân trang nghiệp vụ nghi lễ năm 2019 Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Lê Nguyên 10/10/2019 22:09 16/10/2019 08:00 24/10/2019 14:00
6 20191021718 - 01 Lắp đặt, thay thế hệ thống Camera cho KBNN các huyện Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn 10/10/2019 22:03 09/10/2019 11:04 16/10/2019 15:00
7 20191028800 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung) ủy ban nhân dân xã Vĩnh Long 10/10/2019 21:43 10/10/2019 21:43 21/10/2019 07:20
8 20191028785 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung) ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang 10/10/2019 21:14 10/10/2019 21:14 21/10/2019 07:00
9 20191028793 - 00 Gói thầu số 01 (xây lắp) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 360 10/10/2019 21:03 16/10/2019 09:00 23/10/2019 09:00
10 20191028788 - 00 Gói thầu số 01 (Xây lắp) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 360 10/10/2019 20:59 16/10/2019 08:00 23/10/2019 08:00
11 20191022228 - 01 Gói thầu 05 TS4: Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2019 Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính 10/10/2019 20:39 10/10/2019 18:34 31/10/2019 10:00
12 20191028683 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 20:16 10/10/2019 20:16 21/10/2019 08:00
13 20191028767 - 00 Mua sắm thiết bị và xây lắp Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 10/10/2019 20:03 16/10/2019 08:00 26/10/2019 08:00
14 20191028761 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 10/10/2019 19:46 16/10/2019 08:00 26/10/2019 08:30
15 20191026860 - 00 Gói thầu số 02 - Thực hiện xây dựng bảng giá các loại đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 10/10/2019 19:38 16/10/2019 08:00 05/11/2019 08:00
16 20191028760 - 00 Gói thầu xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn 10/10/2019 19:27 16/10/2019 08:00 27/10/2019 08:00
17 20191028658 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:13 10/10/2019 19:13 21/10/2019 08:00
18 20191028618 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:11 10/10/2019 19:11 21/10/2019 08:00
19 20191016305 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 10/10/2019 19:10 10/10/2019 19:10 18/10/2019 15:00
20 20191028553 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 10/10/2019 19:05 10/10/2019 19:05 21/10/2019 08:00
Có 456 kết quả được tìm thấy