Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 351 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190109771 - 00 Mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật thay khớp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 11/01/2019 23:58 11/01/2019 23:58 22/01/2019 16:00
2 20190122933 - 00 Gói thầu 01.XL: Xây dựng một số hạng mục tại làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 11/01/2019 23:42 17/01/2019 09:00 27/01/2019 09:00
3 20190122214 - 00 Gói 1: Cung cấp vật tư thiết bị và phụ kiện Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng 11/01/2019 22:47 11/01/2019 22:47 22/01/2019 09:00
4 20190122911 - 00 Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình + Các hạng mục chung ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT 11/01/2019 21:33 17/01/2019 09:00 24/01/2019 09:00
5 20190121688 - 00 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 11/01/2019 20:36 11/01/2019 20:36 22/01/2019 16:30
6 20190122836 - 00 Gói thầu 01-XL: Xây dựng đường hai đầu cầu và nâng cấp Cầu Phường xã Việt Xuyên Ủy ban nhân dân xã Việt Xuyên 11/01/2019 20:25 17/01/2019 08:00 24/01/2019 08:00
7 20190122808 - 00 Gói thầu số 2: Toàn bộ chi phí xây dựng (cả chi phí lán trại và chi phí không xác định được từ thiết kế) Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội 11/01/2019 19:01 19/01/2019 08:30 29/01/2019 15:00
8 20190122041 - 01 Thi công xây dựng Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam 11/01/2019 18:59 11/01/2019 16:25 21/01/2019 16:30
9 20190122806 - 00 Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 18:53 17/01/2019 16:30 29/01/2019 16:30
10 20190122788 - 00 Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 18:42 17/01/2019 14:30 29/01/2019 14:30
11 20190122765 - 00 Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 18:22 17/01/2019 13:30 18/02/2019 13:30
12 20190122759 - 00 Gói thầu số 02: Xây lắp và hạng mục chung Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội 11/01/2019 18:17 19/01/2019 08:30 29/01/2019 08:30
13 20190122679 - 00 Cung cấp vật tư linh kiện sửa chữa máy chụp mạch FD20- Hãng Philips BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 11/01/2019 18:16 11/01/2019 18:16 22/01/2019 09:00
14 20190122754 - 00 Gói thầu XL số 01: Xây dựng mới 11 phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 11/01/2019 18:15 17/01/2019 09:00 28/01/2019 09:00
15 20190122690 - 00 Đại tu Nhà điều hành 47 dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 11/01/2019 18:15 11/01/2019 18:15 23/01/2019 09:00
16 20190122628 - 00 Đại tu Cảng than (phần nạo vét cảng than dây chuyền 1) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 11/01/2019 18:13 11/01/2019 18:13 23/01/2019 09:00
17 20190122592 - 00 Đại tu Nhà điều khiển trung tâm dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 11/01/2019 18:11 11/01/2019 18:11 23/01/2019 09:00
18 20190122520 - 00 Đại tu Công trình phụ trợ các nhà điện dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 11/01/2019 18:09 11/01/2019 18:09 23/01/2019 09:00
19 20190122720 - 00 Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình 11/01/2019 17:58 17/01/2019 10:30 29/01/2019 10:30
20 20190122686 - 00 Kiểm soát côn trùng năm 2019 Công Ty Thuỷ Điện Trị An 11/01/2019 17:41 17/01/2019 09:00 24/01/2019 14:00
Có 351 kết quả được tìm thấy