Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 421 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190925611 - 00 Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh 11/09/2019 22:36 11/09/2019 22:36 22/09/2019 16:30
2 20190925593 - 00 Kê khai đăng ký cấp đổi giấy CNQSD đất ( khu vực sau dồn điền đổi thửa) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành 11/09/2019 22:04 11/09/2019 22:04 23/09/2019 10:30
3 20190923047 - 00 Gói thầu số 1 toàn bộ phần xây lắp TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LƯƠNG TÀI 11/09/2019 21:58 11/09/2019 21:58 22/09/2019 07:00
4 20190924972 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:29 11/09/2019 21:29 19/09/2019 08:20
5 20190925588 - 00 Số 01-XL: Nâng cấp đường giao thông nội đồng vành đai hồ Ghè, xã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế và BVTC được duyệt Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 557 11/09/2019 21:27 17/09/2019 08:00 24/09/2019 08:00
6 20190920277 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 11/09/2019 21:27 11/09/2019 21:27 23/09/2019 10:00
7 20190923207 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:24 11/09/2019 21:24 19/09/2019 08:10
8 20190922415 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 11/09/2019 21:18 11/09/2019 21:18 19/09/2019 08:00
9 20190925585 - 00 Mua mới cột bơm CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP TNHH 01TV 11/09/2019 21:18 17/09/2019 09:00 25/09/2019 09:00
10 20190914435 - 00 Cung cấp và lắp đặt thang tải hàng phục vụ bưu chính KT1 của Bưu điện CP16 Cục Bưu điện trung ương 11/09/2019 19:45 11/09/2019 19:45 19/09/2019 10:30
11 20190925454 - 00 Thi công xây dựng nhà đặt tủ điện hạ thế – nền và hàng rào trạm biến áp Công ty Điện lực Bình Phước 11/09/2019 19:21 11/09/2019 19:21 23/09/2019 08:00
12 20190925506 - 00 Thi công xây lắp Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga 11/09/2019 18:11 17/09/2019 09:00 30/09/2019 09:00
13 20190923426 - 00 Tư vấn thẩm tra bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị ngành điện Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc 11/09/2019 18:08 11/09/2019 18:08 02/10/2019 09:00
14 20190873897 - 01 Gói thầu số 1 ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 11/09/2019 18:08 03/09/2019 19:24 24/09/2019 15:00
15 20190925494 - 00 Mua sắm thiết bị Công ty Điện lực Cao Bằng 11/09/2019 18:02 17/09/2019 08:00 27/09/2019 08:00
16 20190925391 - 00 Mua vật tư bảo đảm kỹ thuật mạng thông tin vệ tinh Cục Kỹ thuật/BTL Thông tin liên lạc 11/09/2019 18:00 17/09/2019 08:00 24/09/2019 15:00
17 20190925490 - 00 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cấy trạm và phát triển lưới điện huyện Mỏ Cày Nam. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 11/09/2019 17:59 17/09/2019 09:00 11/10/2019 09:00
18 20190925455 - 00 Mua sắm Máy cắt recloser và Máy cắt 35KV ngoài trời thuộc công trình SCL máy cắt và trạm cắt Recloser bổ sung năm 2019. Công ty Điện lực Sơn La 11/09/2019 17:38 17/09/2019 08:00 24/09/2019 09:15
19 20190925452 - 00 số 07 : Thi công xây dựng nhà chỉ huy, giảng đường, hội trường Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đăng Khoa Group 11/09/2019 17:35 17/09/2019 08:30 30/09/2019 09:00
20 20190868623 - 00 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Bến Tre. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 11/09/2019 17:34 11/09/2019 17:34 23/09/2019 09:00
Có 421 kết quả được tìm thấy