Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 497 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200128762 - 00 Gói thầu 01TC SCL2020: Sửa chữa máy thử rơ le công suất lớn MH-DRTS6-ISA-Italy-Serial 2007 14195-4 Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật 4 14/01/2020 21:53 14/01/2020 21:53 07/02/2020 14:00
2 20200133561 - 00 Thi công xây lắp Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng 14/01/2020 21:42 18/01/2020 07:30 04/02/2020 08:30
3 20200119110 - 00 Xây dựng công trình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 14/01/2020 21:31 20/01/2020 08:00 08/02/2020 09:00
4 20200133534 - 00 Gói thầu XD-01: Thi công lắp đặt các hạng mục công trình và mua sắm lắp đặt doanh cụ, thiết bị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thịnh Khang 14/01/2020 20:58 20/01/2020 09:00 06/02/2020 09:00
5 20200133503 - 00 Xây lắp bao gồm chi phí hạng mục chung Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 14/01/2020 19:32 21/01/2020 08:00 07/02/2020 10:00
6 20200133496 - 00 Khối lượng xây dựng công trình: Xây dựng Điểm dân cư số 1 năm 2019 xã Cát Khánh; Hạng mục: San nền + Mương thoát nước nội bộ (Điểm đông KDC mới xã) Ủy Ban nhân dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 14/01/2020 19:22 21/01/2020 07:30 11/02/2020 15:00
7 20200133493 - 00 Phòng Thí nghiệm trọng điểm kỹ thuật hóa môi trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 14/01/2020 19:19 21/01/2020 07:30 07/02/2020 08:30
8 20200133481 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:17 20/01/2020 07:00 06/02/2020 15:00
9 20200133477 - 00 Thi công xây dựng công trình CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:17 20/01/2020 07:00 06/02/2020 15:00
10 20200133468 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:16 20/01/2020 07:00 03/02/2020 16:00
11 20200133461 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:16 20/01/2020 07:00 03/02/2020 15:00
12 20200133459 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:15 20/01/2020 07:00 03/02/2020 15:00
13 20200133460 - 00 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên 14/01/2020 19:15 14/01/2020 19:15 22/01/2020 08:00
14 20200133445 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:15 20/01/2020 07:00 03/02/2020 15:00
15 20200128156 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:14 14/01/2020 18:33 22/01/2020 15:00
16 20200128334 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:13 14/01/2020 18:29 22/01/2020 15:00
17 20200128502 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:11 14/01/2020 18:16 22/01/2020 15:00
18 20200127928 - 01 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 14/01/2020 19:10 14/01/2020 18:12 22/01/2020 15:00
19 20200133470 - 01 Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/01/2020 19:04 14/01/2020 19:02 03/02/2020 08:00
20 20200133482 - 00 Gói thầu số 03: Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá xã Tân Hưng Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Nam Giang 14/01/2020 19:04 18/01/2020 08:00 03/02/2020 08:00
Có 497 kết quả được tìm thấy