Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 487 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190837124 - 00 Thi công xây lắp Trung tâm Kinh doanh VNPT Ninh Bình, Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 14/08/2019 23:52 20/08/2019 07:30 28/08/2019 08:15
2 20190837986 - 00 Gói thầu số 13: Gói thầu xây dựng, thiết bị, chi phi trực tiếp và các chi phí chung di chuyển đảm bảo hoạt động bình thường trong quá trình thi công đối với hệ thống điện,thông tin liên lạc,viễn thông Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 14/08/2019 23:20 20/08/2019 08:00 30/08/2019 15:00
3 20190837982 - 00 Gói thầu số 13: Gói thầu xây dựng, thiết bị, chi phí trực tiếp và các chi phí chung di chuyển đảm bảo hoạt động bình thường trong quá trình thi công đối với hệ thống điện,thông tin liên lạc,viễn thông Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm 14/08/2019 23:10 20/08/2019 08:00 30/08/2019 14:00
4 20190837979 - 00 Thi công xây dựng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 14/08/2019 23:04 22/08/2019 08:00 03/09/2019 08:00
5 20190837964 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 22:23 14/08/2019 22:23 26/08/2019 14:15
6 20190827789 - 00 Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024 Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình 14/08/2019 22:20 14/08/2019 22:20 26/08/2019 08:00
7 20190837961 - 00 Cây xanh đô thị huyện Mỏ Cày Nam Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bến Tre 14/08/2019 22:10 20/08/2019 08:00 27/08/2019 14:00
8 20190837546 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây lắp Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô 14/08/2019 21:51 14/08/2019 21:51 25/08/2019 08:00
9 20190837948 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 21:51 14/08/2019 21:51 26/08/2019 14:00
10 20190837952 - 00 Mua sắm hàng hóa hỗ trọe sản xuất nông nghiệp theo Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên UBND xã Tùng Bá 14/08/2019 21:24 20/08/2019 08:00 28/08/2019 08:00
11 20190837949 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 21:20 20/08/2019 08:00 30/08/2019 08:00
12 20190830713 - 00 Xây lắp và vật tư còn lại Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 21:18 14/08/2019 21:18 29/08/2019 08:00
13 20190827721 - 00 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình 14/08/2019 21:15 14/08/2019 21:15 05/09/2019 09:00
14 20190837943 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 21:15 20/08/2019 08:00 09/09/2019 09:00
15 20190837923 - 00 Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 14/08/2019 21:13 14/08/2019 21:13 25/08/2019 16:00
16 20190837933 - 00 Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 14/08/2019 21:12 14/08/2019 21:12 26/08/2019 13:45
17 20190801507 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý bảo trì đường bộ 14/08/2019 21:06 14/08/2019 21:06 24/08/2019 21:15
18 20190837935 - 00 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN CHÂU 14/08/2019 20:54 20/08/2019 10:00 27/08/2019 14:00
19 20190837932 - 01 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 20:50 20/08/2019 08:30 09/09/2019 08:30
20 20190837929 - 00 Tư vấn giám sát Công ty Điện lực Thanh Hoá 14/08/2019 20:45 20/08/2019 08:00 09/09/2019 08:00
Có 487 kết quả được tìm thấy