Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 69 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190437659 - 00 Gói thầu xây lắp + hạng mục chung công ty tnhh phú tài tỉnh điện biên 15/04/2019 23:07 22/04/2019 08:00 02/05/2019 09:00
2 20190437652 - 00 Dịch vụ vệ sinh cơ quan và cảnh quan cây xanh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15/04/2019 21:47 19/04/2019 13:30 03/05/2019 14:00
3 20190437648 - 00 Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản, thiết bị Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS 15/04/2019 21:27 15/04/2019 21:27 17/04/2019 08:00
4 20190437587 - 00 Gói thầu số 39: Cung cấp TTBYT 39 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:22 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
5 20190437585 - 00 Gói thầu số 38: Cung cấp TTBYT 38 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:22 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
6 20190437584 - 00 Gói thầu số 37: Cung cấp TTBYT 37 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:21 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
7 20190437582 - 00 Gói thầu số 36: Cung cấp TTBYT 36 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:20 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
8 20190437578 - 00 Gói thầu số 35: Cung cấp TTBYT 35 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:18 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
9 20190437577 - 00 Gói thầu số 34: Cung cấp TTBYT 34 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:16 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
10 20190437575 - 00 Gói thầu số 33: Cung cấp TTBYT 33 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:16 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
11 20190437573 - 00 Gói thầu số 32: Cung cấp TTBYT 32 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 20:15 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
12 20190437633 - 00 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Yên Lương (Hạng mục đường giao thông không bao gồm phần láng nhựa mặt đường và hạng mục cống hộp ngang đường) Ủy ban nhân dân xã Yên Lương 15/04/2019 19:40 19/04/2019 08:00 06/05/2019 08:00
13 20190429743 - 00 Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí Tòa nhà Trung tâm và Tòa nhà A1 Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15/04/2019 19:07 15/04/2019 19:07 19/04/2019 08:00
14 20190437632 - 00 Gói thầu số 09. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 15/04/2019 18:11 19/04/2019 10:00 09/05/2019 10:00
15 20190437631 - 00 Gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã Hương Mai, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên 15/04/2019 18:07 19/04/2019 14:00 03/05/2019 15:00
16 20190437627 - 00 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 15/04/2019 17:19 19/04/2019 08:00 29/04/2019 09:00
17 20190437625 - 00 Gói thầu xây lắp công trình: Trường tiểu học Trung Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên 15/04/2019 17:17 19/04/2019 09:00 02/05/2019 09:00
18 20190437570 - 00 Gói thầu số 31: Cung cấp TTBYT 31 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 17:08 19/04/2019 08:00 10/05/2019 13:00
19 20190437569 - 00 Gói thầu số 30: Cung cấp TTBYT 30 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 17:08 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
20 20190437564 - 00 Gói thầu số 29: Cung cấp TTBYT 29 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 15/04/2019 17:07 19/04/2019 08:00 02/05/2019 13:00
Có 69 kết quả được tìm thấy